Kontakt

Kontakt
Sender
Anne-Mette Wehmüller, daglig leder i Dansk Kunsterråd

 

 

 

 

 

Anne-Mette Wehmüller, daglig leder, interessevaretagelse, betjening af bestyrelse og udvalg. Kontakt sekretariatet i dagstimerne på 21 34 00 00.