Nordiske Kunstnere med Flerkulturel Baggrund

 

Læs projektbeskrivelsen via nedenstående link:


Projektbeskrivelse
 (åbner i pdf)


Sådan vurderes din ansøgning:

 

Sammensætningen af kunstnere skal repræsentere en mangfoldighed af kunstformer og værktyper. Derfor skal de 4 kunstnere repræsentere forskellige kunstarter (scenekunst, kunsthåndværk, litteratur, musik, billedkunst).

 

Hvem vurderer din ansøgning:

Du vil få besked om udvalgets afgørelse inden for 5 uger efter ansøgningsfristen. I løbet af de 5 uger læser udvalget ansøgningerne grundigt igennem og træffer afgørelser, og sekretariatet står for det administrative flow, som består i at samle og udsende ansøgningerne til udvalget, arrangere uddelingsmøder, registrere alle udvalgets beslutninger og til sidst udsende svarbreve.

I Danmark består rekrutteringsudvalget består af:

Repræsentanter udpeget af Dansk Kunstnerråds bestyrelse

Repræsentant(er) fra Mino Danmark

Repræsentant(er) fra Critical Friends

Repræsentant(er) fra Dansk Flygtningehjælp

Repræsentant(er) fra Dansk Kulturinstitut

 

Read this page in english: http://dansk-kunstnerraad.dk/nordic-project/