Danske Populærautorer


Danske Populærautorer

Lautrupsgade 9, 5
2100 København Ø

Telefon: 33 12 01 85
Email: dpa@dpa.org · Hjemmeside: http://dpa.org

Formandskab: Tobias Stenkjær
Repræsentation i Dansk Kunstnerråd: Jørgen Thorup