Daily Archives: tirsdag, november 17, 2020


Dansk Kunstnerråd takker for invitation til forummøde og høring om ”En fornyet handelspolitik for et stærkere Europa. ” Vi har i forlængelse af møderne behandlet høringsnotat i vores bestyrelse og råd og har flg. bemærkning pv.a. af vores sammenslutning af 25 professionelle kunstorganisationer. Vores høringsvar relaterer sig til flg. spørgsmål i høringsnotatet. 1) Spørgsmål 7…

+ Læs mere