Kunstrum på sygehuse

Opencall Thisted_FinalKunstrum på Aalborg Universitetshospital, Thisted

Tryghed, tillid og refleksion i sundhedsvæsnet

Kunstværker skal understøtte nyt sundhedsperspektiv på Aalborg Universitetshospital i Thisted.

Et centralt element i udviklingen af det nye nordjyske sundhedsvæsen er at det skal drives og udvikles med mennesket i centrum, så borgerne får adgang til de bedst mulige ydelser med særlig vægt på tryghed og tillid.

I den forbindelse skal de fysiske rammer være understøttende for det gode arbejdsmiljø samt skabe humane og helende rum for patienter og pårørende.

Her spiller kunsten en central rolle. Ifølge nyeste viden på området, er der fundet et stort potentiale i måden kunsten kansætte rammer for vores trivsel, socialitet og sundhed.

Aalborg Universitetshospital i Thisted har derfor indgået et samarbejde med tre professionelle kunstnere, der gennem forskellige kunstneriske greb skal forbedre rammerne i et sundhedsmæssigt perspektiv, så oplevelsen af hospitalets Akutmodtagelse og M5 Palliation virker mere tillidsvækkende og trygge. Bag projektet står af Region Nordjylland, Dansk Kunstnerråd som samarbejdspartnere. Dansk Kunstnerråd skal som paraplyorganisation for 24 professionelle kunstorganisationer, stå for rekruttering af kunstner-trioen samt være ansvarlig for projektgennemførelsen.

Til projektet skal den udvalgte kunster-trio skabe stedsspecifikke værker der inddrager personale, patienter og pårørende. Med arbejdstitlen ”Tryghed og Tillid”retter projektet opmærksomheden på et behov for en ny måde at tænke sundhedsfremme der er båret af en æstetisk og sanselig atmosfære. Kunsten skal med udgangspunkt i arbejdstitlen, bidrage med en helhedsorienteret kunstoplevelse til begge afdelinger, der både rummer visuelle, auditive og sproglige greb i fortolkningen af rummene og deres brug. Hensigten er at der på kunstens præmisser bidrages til øget trivsel og sundhed for patienter og pårørende. Med kunstprojektet følger to overordnede formålsom handlerom at fremme tilgængeligheden af forskellig artede kunstgenrer for alle generationer, samt atopnå erfaringer med kunstens sundhedsfremmende potentiale i sundhedsvæsnet. Projektet skal udover det kunstneriske bidrag til Aalborg Universitetshospital også munde ud i en evaluering med indsamlet viden omkring projektets processer og kunstens påvirkning på afdelingerne. Projektet skal derved fungere eksemplarisk for kommende lignende projekter i forbindelse med Ny Aalborg Universitetshospital (NAU).

Opencall til udviklingsprojektet, download her:

opencallfinal_sygehuskunsttilhjemmeside