Høringssvar

Høringssvar om UNESCO-konventionens implementering i Danmark fra Dansk Kunstnerråd

I vores bidrag til den første afrapportering i 2012 bemærkede Dansk Kunstnerråd, at der var brug for en mere kontinuerlig indsats for at iværksætte og synliggøre aktiviteter ift. UNESCO-konventionen for kulturel mangfoldighed.

Vi kan desværre konstatere, at der generelt har været mindre opmærksomhed omkring konventionen i den danske offentlighed i den seneste 4-årsperiode, og at der også sker tiltag, som er ikke fremmer, men begrænser den kulturelle mangfoldighed. Det kan bl.a. nævnes, at

  • Kunstrådets interkulturelle mentorordning, en forsøgsordning, som blev administreret af Kulturstyrelsen, ikke er blevet videreført.
  • Færre uddannes i fremmedsprog. En række mindre sprog bliver nedlagt på Københavns Universitet og CBS.
  • CKU – Center for Kultur og Udvikling – som iværksatte kulturprojekter i 3. verden og præsenterede kunstnere fra 3. verdenslande for et dansk publikum, afvikles i 2016.

I Dansk Kunstnerråd ser vi gerne, at der i 2016 og årene frem, arbejdes strategisk med at fremme den kulturelle mangfoldighed. Dette kunne bl.a. ske gennem etablering af et fælles forankret dansk kulturinstitut med forbillede i Svenska Instituttet og Goethe-Instituttet, som det bl.a. er blevet rejst i en kronik i Berlingske af Michael Christiansen og Christian Have, hhv. fmd. for Det Danske Kulturinstitut og kreativ direktør, Have Kommunikation. Her er det essentielt, at et forandringsskabende kulturinstitut er NGO-baseret. I Dansk Kunstnerråd mener vi, at målsætningen bør være et kulturinstitut, som er optaget af at forbinde kulturelle tiltag nedefra og op, med tiltag og visioner for fremtidens kulturpolitik.

I perioden 2014- 2015 er der, i regi af Dansk Kunstnerråd og dets medlemsorganisationer, skabt en række tiltag, som fremhæver den kulturelle mangfoldighed med udgangspunkt i UNESCO-konventionens mål.

Vi har valgt at fokusere på fire cases/gennemførte tiltag, som alle hører til under kategorien deltagelse af civilsamfundet. I vedhæftede afrapporteringsskema finder I en engelsk oversættelse af de 4 cases, som vi håber I kan anvende, til den endelige afrapportering.