Viden om kunstnervilkår

– et udpluk af tilgængelig viden og projekter om kunstneres arbejdsliv og branchevilkår på tværs af kunstområder i Danmark og udland. Oversigten opdateres løbende. Vil du bidrage? Send en mail til Dansk Kunstnerråds webredaktør.


BILLEDE OG FORM

Vidnesbyrd om danske billedkunstneres oplevelser med sexisme og grænseoverskridende adfærd, indsamlet 2020 af Billedkunstnernes Forbund.
#ligestilling #arbejdsmiljø

Billedkunstens økonomiske rum, forskningsundersøgelse 2018 fra Copenhagen Business School.
#statistik #kunstnerøkonomi

Indblik: Billedkunstneres økonomiske vilkår, temaside om CBS-forskningsundersøgelsens resultater, udarbejdet af Billedkunstnernes Forbund.
#statistik #kunstnerøkonomi

Kunsten at trives. Forskningsprojekt om, hvordan man skaber trivsel i det kreative arbejde som freelancer, løst ansat eller solo-selvstændig designer, et samarbejde mellem Det Kongelige Akademi for Arkitektur, Design og Konservering, Forbundet Arkitekter og Designere og Design denmark.
#arbejdsliv

KKS-arkivet. Online vidensressource. Kvindelige Kunstneres Samfunds digitaliserede arkiv består af foreningsarkivalier tilbage fra stiftelsen i 1916. Desuden indgår arkivet for Kunstnernes Statsunderstøttede Croquisskole (1918-1994) i KKS-arkivet, som et selvstændigt underarkiv.
#ligestilling #kulturarv

100 års øjeblikke – Kvindelige Kunstneres Samfund. Jubilæumsbog hvor 20 kunsthistorikere, kunstnere og forskere fortæller om kvindelige kunstneres og kunsthåndværkeres vilkår med udgangspunkt i ikke tidligere offentliggjort arkivmateriale.
#ligestilling #kulturarv

Undersøgelse af køn i kunstmuseers indsamling (2023). Kortlægning af kunstmuseernes indsamling over en femårig periode (2018-2022) med fokus på kønsfordelingen af kunstnere bag indkøbte værker. I undersøgelsen indgår alle 37 statslige og statsanerkendte museer med kunsthistorisk ansvar. Udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen.
#ligestilling #branchevilkår


MUSIK

Hvorfor er der så få kvinder i musikken? Undersøgelse af kvinders vilkår i musiklivet bestilt af Koda, Dansk Live, Jazz Danmark, Snyk/Art Music Denmark, Rosa og Tempi, udarbejdet af Analyse & Tal og Kvinfo.
#ligestilling #arbejdsmiljø

When Music Speaks. Undersøgelse om trivsel blandt danske musikere, udarbejdet af branchealliancen Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling.
#arbejdsmiljø #mental sundhed

Trygt Rum. Dansk musiklivs fælles rådgivningstilbud, netværk, handleguide mm. Samarbejdet er etableret af 15 af musiklivets organisationer.
#ligestilling #arbejdsmiljø

Handleguide til en respektfuld og professionel arbejdskultur i musikbranchen, udarbejdet af Trygt Rum.
#ligestilling #arbejdsmiljø

Mangfoldighedsprofil 2024, udarbejdet af Koda. Rettighedsorganisationen undersøger her kønsidentiteter, seksuel orientering, alder, uddannelse, geografi, funktionsnedsættelser og etnicitet blandt landets musikskabere.
#diversitet #demografi

Another Life rapport 2022: Repræsentation og diskrimination i den danske musikbranche 2022. Udgivet af foreningen Another Life, der arbejder med repræsentationsspørgsmål i den danske musikbranche.
#ligestilling #diversitet #arbejdsmiljø

Repertoirestatistik for danske symfoniorkestre, operaer, ensembler og musikfestivaler (2020) I 2018 og 2020 blev der lavet en opgørelse over brugen af klassisk musik i Danmark. Indsamlingerne viser blandt andet at musik skrevet af mænd udgør over 95% af repertoiret. Bag undersøgelsen står Dansk Komponistforening, forlagene Edition Wilhelm Hansen og Edition S samt SNYK/Art Music Denmark.
#ligestilling #diversitet #arbejdsmiljø

 

FILM, MEDIER OG SCENEKUNST

Stregen i Sandet Film- tv- og scenekunstens fælles initiativ mod grænseoverskridende adfærd 2022.
#sexisme #ligestilling #diversitet #arbejdsmiljø

Opfølgende undersøgelse om indsatsen mod grænseoverskridende adfærd i film-, tv- og skuespilbranchen 2023.
#sexisme #ligestilling #arbejdsmiljø

Skæve spotlys – en undersøgelse af kønsbaserede forskelle i løn- og karriereudvikling blandt skuespillere og musicalperformere 2023. Foretaget af Dansk Skuespillerforbund.
#ligestilling #økonomi #arbejdsmiljø

Brancheblik på scenekunstområdet – en kortlægning og undersøgelse af scenekunstområdet i Danmark, igangsat af Kulturens Analyseinstitut og Dansk Teater.
 #økonomi #analyse

Hvordan kan vi forstå den kønnede ulighed blandt skuespillere? Forskningsartikel om undersøgelse udarbejdet for Dansk Skuespillerforbund.
#ligestilling, arbejdsmiljø


ORD

Ulønnet og lavt betalt arbejde – en kvalitativ undersøgelse fra 2022 Rapport fra Dansk Forfatterforening på baggrund af en kvalitativ undersøgelse blandt arrangører og udvalgte forfattere, oversættere og illustratorer.
#økonomi #betalingskultur #gratisarbejde

 

TVÆRKUNSTNERISKE INITIATIVER

Kunstnere i Danmark, statistikbank hos Danmarks Statistik.
#statistik #data #økonomi #demografi

Kunstnere i tal – rapport fra Dansk Kunstnerråd om kunstnerstatistikken.
#statistik #data #kunstnerøkonomier #ligestilling

Kunstnervilkår under corona – en undersøgelse igangsat af Kulturens Genstartsteam, udarbejdet af Danmarks Statistik, Rambøll og Dansk Kunstnerråd.
#kunstnerøkonomier

Kunstnernes Beskatning. Vejledning med særligt fokus på kunstnerøkonomier. Udgives af Dansk Kunstnerråds skatteudvalg.
#kunstnerøkonomier #kunstnerskat

Kunst og Kultur i Balance. Tværkunstnerisk uddannelses- og forandringsprojekt, etableret 2020, der involverede 31 organisationer på tværs af kunstområderne. Stiller stadig en online vidensbank til rådighed med ressourcer fra hele kulturlivet om inklusion, diversitet og ligestilling.
#ligestilling #diversitet #arbejdsmiljø

Vidensmanual og Argumentationsguide til fri afbenyttelse, udarbejdet af Kunst og Kultur i Balance.
#ligestilling #diversitet #arbejdsmiljø

Projekt GRO – bæredygtige arbejdsliv for kunstnere og kulturarbejdere. Et samarbejde mellem Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv, Dansk Kunstnerråd og flere af Kunstnerrådets medlemsorganisationer.
#arbejdsliv

Fair Practice Kultur – et samarbejde mellem Dansk Komponistforening og UKK – Organisation for kunstnere, kuratorer og kunstformidlere inspireret af det hollandske Fair Practice Code, et ’kulturens svanemærke’. Se også info hos UKK her.
#arbejdsliv #kunstnervilkår #kunstnerøkonomier

Bedre vilkår for kultur og sundhed. Tværfaglige perspektiver og politiske anbefalinger i 2023. Rapport fra Nationalt Center for Kunst og Mental Sundhed.
#kulturpårecepten #kunstogmentalsundhed

 

VIDEN OM KUNSTNERVILKÅR, UDLAND

Arts Council England (UK). Det engelske svar på Statens Kunstfond har en omfattende vidensbank af forskning, undersøgelser og rapporter om kunstnervilkår, kunstens samfundsmæssige værdi og kulturpolitikkens effekter.
#økonomi #data #analyse #kulturpolitik

Misogony in music. (UK). Undersøgelse af kvindelige musikeres vilkår, udarbejdet for det engelske parlament.
#ligestilling #arbejdsmiljø #musik

Balansekunst (NO). Et samarbejde mellem 170 norske kunst- og kulturorganisationer, der arbejder for et ligestillet og mangfoldigt kulturliv.
#ligestilling #diversitet #arbejdsmiljø

Tilgjengelige kunstnerskap? (NO). En kunnskapsrapport som identifiserer drivkrefter og barrierer for at kunstnere med funksjonsnedsettelser i Norge. På oppdrag fra Kulturdirektoratet, har fem forskere med og uten funksjonsnedsettelser fra Fafo og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) intervjuet 19 kunstnere med funksjonsnedsettelser og 45 aktører fra kunst- og kulturinstitusjoner.
#ligestilling #diversitet #arbejdsmiljø #handicap #tilgængelighed

Kulturens roll och nytta i samhälls­utvecklingen. (SE/NORDEN). Nordisk kulturfakta 2023:05. En kunskapsöversikt med utgångspunkt i forskning och de nordiska ländernas kulturpolitik. Rapport fra Kulturanalys Norden.
#økonomi #data #analyse #kulturpolitik

Disability Arts International. (UK) Webside og digitalt nyhedsbrev som bl.a. promoverer kunstnere med funktionsvarians. Ambitionen bag siden er at dele måder hvorpå kunst organisationer skaber større adgang til kunst for personer med funktionsvarians.
#ligestilling #diversitet #arbejdsmiljø #handicap #tilgængelighed

Time to Act: How lack of knowledge in the cultural sector creates barriers for disabled artists and audiences (UK). Time to Act dækker 42 lande, og er det første transnationale bevis på at mangel på viden i den kulturelle sektor er en af de største barrierer for kunstnere med funktionsvarians. Rapporten er skrevet af kunstorganisationen On The Move og er anmodet af The British Council, i kontekst af Europe Beyond Access.
#ligestilling #diversitet #arbejdsmiljø #handicap #tilgængelighed

Fair Practice Code. (NL) Hollandsk model for et kulturens svanemærke. Rapport på engelsk om modellen her.
#kunstnervilkår #kunstnerøkonomi #branchevilkår