Kunstnere sætter fokus på Fair Practice Code

Kan en værdifokuseret tilgang til arbejdsforhold bane vej for en mere bæredygtig kulturbranche i Danmark? Det undersøger to af Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer, Dansk Komponistforening og UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere. Det sker med inspiration i The Fair Practice Code, et ‘kulturens svanemærke’, udviklet og implementeret i Holland.

Fair Practice Code workshop i Beboerhuset, Lundtoftegade i København, d. 28. november. Foto: DKR.

Det danske Fair Practice Kultur-projekt faciliterer workshops og samtaler på tværs af kunst- og kulturbranchen for at undersøge modellens muligheder i Danmark. Flere repræsentanter fra Dansk Kunstnerråds bestyrelse og organisationer har deltaget i arbejdet.

I løbet af 2023 har Fair Practice Kultur-projektet afholdt fire workshops med deltagelse af mere end 100 kunstnere og kulturaktører på tværs af kunstfelter herhjemme, fortæller Sine Tofte Hannibal, daglig leder i Dansk Komponistforening og udvalgsleder for Fair Practice-arbejdsgruppen i det europæiske netværk ECSA. Hun leder projektet sammen med Maj Horn, billedkunstner, organisator og tidligere forperson for UKK.

“Der er stor interesse og engagement i forhold til at drøfte modellen, dens potentiale og muligheder i en dansk kontekst,” siger Sine Tofte Hannibal.

“Vi har fået mange gode inputs til, hvad en dansk version kunne indeholde, som den hollandske Fair Practice Code i sin nuværende form ikke indeholder. Og så har vi oplevet, hvordan flere deltagere har taget arbejdet med Fair Practice med sig videre, så samtalen er fortsat i andre sammenhænge efterfølgende, og det er vi glade for,” siger hun.

Læs mere om initiativet her: UKK – Fair Practice og her: Dansk Komponistforening – Fair Practice 

Fair Practice Kultur har i årets løb igangsat vigtige samtaler om kunstneres og kulturarbejderes arbejdsvilkår, både på de fire workshops og på Kulturmødet Mors. Desuden er projektet i dialog med bl.a. Kulturens Analyseinstitut og Bæredygtigt Kulturliv NU. Og opdragsgivere og institutioner i kulturlivet har mødt projektet positivt, fortæller Sine Tofte Hannibal.

“Flere repræsentanter fra kulturintitutioner og fonde har deltaget i de fire workshops, og også fra deres side har vi mødt både interesse og engagement,” siger hun.

I øjeblikket arbejder de to projektledere på en rapport, der skal samle input og perspektiver for modellen i en dansk sammenhæng. Rapporten målrettes både branchen og politikere, særligt ministre og ordførere inden for kultur, beskæftigelse og enhverv.

I løbet af foråret er det planen at arrangere en høring om en bæredygtig kulturbranche, hvor Fair Practice Code skal præsenteres som et centralt værktøj i at sikre bedre arbejdsvilkår for kunstnere og kulturarbejdere i Danmark. Tanken er at invitere oplægsholdere fra Holland til at fortælle om, hvordan the Fair Practice Code fungerer i Holland, hvordan aktører arbejder med den rundt omkring, og hvordan den forvaltes i det daglige.

Baggrund: Fair Practice Code
Hollandske Fair Practice Code er en konkret og inspirerende model for at skabe en mere bæredygtig kulturbranche.

Den er baseret på fem værdier og principper; solidaritet, transparens, tillid, diversitet og bæredygtighed.

Modellen har den hollandske kulturbranche i fællesskab defineret, og i dag skal statsstøttede kulturinstitutioner leve op til koden for at få støtte til drift og aktiviteter.

Modellens hensigt er at forene arbejdsvilkår og policies/værdier tilpasset kunstområdernes særlige præmisser. Den har potentiale til at forbedre arbejdsvilkårene for den danske kunst- og kulturbranche ved at være et konkret forpligtende redskab. Den kan være med til at gøre arbejdsmiljøstrukturer mere gennemsigtige og dermed gøre det lettere at tale et fælles sprog på tværs af branchen.

Fair Practice Kultur er en fælles indsats mellem Dansk Komponistforening og UKK. Projektet ledes af Sine Tofte Hannibal, daglig leder i Dansk Komponistforening og udvalgsleder for Fair Practice-arbejdsgruppen i det europæiske netværk ECSA og Maj Horn, billedkunstner, organisator og tidligere forperson for UKK.

Kilde: UKK & Dansk Komponistforening.

Tilmed dig vores nyhedsbrev