Daily Archives: onsdag, marts 2, 2022


I Dansk Kunstnerråd frygter vi de store menneskelige konsekvenser af Ruslands invasion af Ukraine har for civilsamfundet på tværs af grænserne. Ikke alene er handlingen en krænkelse af Ukraines suverænitet og international lov i strid mod folkeretten samt de internationale forpligtelser. I en krigstid som denne er det væsentligt, at Putins styre ikke skal kunne legitimere sig gennem kunst, kultur…

+ Læs mere