Posts Tagged: Politik


Bedre arbejdsvilkår, mental trivsel og sikring af kunstneres og kulturskaberes rettigheder i forhold til kunstig intelligens. Det er nogle af fokuspunkterne for Dansk Kunstnerråds nye bestyrelse, der netop har afholdt sit første bestyrelsesseminar. På seminaret, der fandt sted hos KUFA – Kunstnernes Fagforening i Odense, konstituerede bestyrelsen sig og genvalgte Lisbeth Tolstrup (Kvindelige Kunstneres Samfund)…

+ Læs mere


Billedkunstner Mie Mørkeberg står midt i en spændende kunstnerisk proces: At male et stort gruppeportræt til Samtaleværelset på Christiansborg af 30 kvindelige politikere, som har haft betydning for demokratiet i Danmark fra 1915 til i dag. Gruppeportrættet er en særlig betydningsfuld opgave for Mie Mørkeberg. Hun ser nemlig mange paralleller mellem ligestillingskampene i det politiske…

+ Læs mere


Dansk Kunstnerråds rådsmedlemmer samledes til årsmøde den 15. maj 2024 i højt solskin i Kunstnerrådets sekretariat på Nørrebro. Her valgtes Søren Bang Jensen til ny forperson. Han afløser Nis Rømer, der giver ledelsesstafetten videre efter to år på posten. Søren Bang Jensen har erfaring fra bestyrelsesarbejde i både Dansk Skuespillerforbund og Dansk Kunstnerråd. I sin…

+ Læs mere


På Dansk Kunstnerråds rådsmøde 30. april gav Maria Fredenslund, direktør i Rettighedsalliancen, rådsmedlemmerne et indblik i alliancens arbejde med at at skabe gode vilkår for de kreative brancher på internettet. Det handler bl.a. om at håndhæve kunstneres og kreative indholdsproducenters ophavsret – og at gøre det sværere for tech-industrien uberettiget at bruge f.eks. bøger, billeder,…

+ Læs mere


Alt for mange musikere mistrives i arbejdslivet, viser en ny stor forskningsundersøgelse om dansk musikliv, igangsat af Musiklivets Partnerskab for Bæredygtig Udvikling. Undersøgelsen, ‘When Music Speaks’ blev præsenteret på partnerskabets branchedag, der fandt sted den 22. april på Rytmisk Musikkonservatorium i København. Aktører fra hele musiklivet deltog, ligesom flere af Dansk Kunstnerråds organisationer var repræsenteret,…

+ Læs mere


Tirsdag den 10. april havde Dansk Kunstnerråd besøg af Dansk Kulturinstitut og en delegation fra Moldova. Besøget skete som led i Den Ny Demokratifonds kultursamarbejde i Moldova. Den Ny Demokratifond blev etableret af Udenrigsministeriet i 2020 som reaktion på de demokratiske udfordringer i EU’s østlige nabolande. Fonden er opbygget omkring dialog og samarbejde, og sigter…

+ Læs mere


Hvordan kan vi skabe bedre rammer for bæredygtige arbejdsliv som kunstnere og kulturarbejdere? Det spørgsmål drøftede deltagerne på Dansk Kunstnerråds temamøde om bæredygtigt arbejdsliv onsdag den 6. marts. Her fik de indblik i det såkaldte GRO Værktøj, som er udviklet af Aron – center for bæredygtigt arbejdsliv i samarbejde med Dansk Kunstnerråd, seks andre kunstnerorganisationer…

+ Læs mere


Kulturministeriet har fremsat et lovforslag, der skal modernisere ophavsretsloven, så den i højere grad passer til den nye digitale virkelighed, kunstnere arbejder i. Men lovforslaget lever i sin nuværende form ikke helt op til intentionerne, mener flere af Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer. F.eks. mener Dansk Musikerforbund og Dansk Artistforbund, der har afleveret et fælles høringssvar til…

+ Læs mere


I dag offentliggør Danmarks Statistik den første samlede statistik om kunstnere på tværs af kunstområderne. Den nye kunstnerstatistik er den første af sin art herhjemme og er del af udviklingsprojektet Kunstnere i Tal, som er et samarbejde mellem Danmarks Statistik, Dansk Kunstnerråd og 19 af rådets medlemsorganisationer. Statistikken Kunstnere i Danmark bygger på datatræk fra…

+ Læs mere


Et nyt Center for bæredygtighed i kulturlivet får til huse hos Kulturens Analyseinstitut i Roskilde. Centeret skal bidrage til debat og løsninger om bæredygtighed og den grønne omstilling i kultursektoren, oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse. Nyheden glæder Dansk Kunstnerråd: “I Dansk Kunstnerråd arbejder vi fokuseret på at fremme kunstens og kulturens potentiale i forhold til…

+ Læs mere


Kan en værdifokuseret tilgang til arbejdsforhold bane vej for en mere bæredygtig kulturbranche i Danmark? Det undersøger to af Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer, Dansk Komponistforening og UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere. Det sker med inspiration i The Fair Practice Code, et ‘kulturens svanemærke’, udviklet og implementeret i Holland. Det danske Fair Practice Kultur-projekt…

+ Læs mere


Aftalen om næste års finanslov er en god nyhed for kulturen. Det mener Dansk Kunstnerråds forperson Nis Rømer, som dog savner, at finansloven tydeligere prioriterer gode rammer for kunstnerisk produktion. ”Det er positivt, at regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier sætter handling bag ordene om at ville løfte kulturen. Ikke mindst på filmområdet…

+ Læs mere


Visionær kulturpolitik skal bygge på solid viden om kunstneres arbejdsvilkår. Derfor er arbejdet for at sikre flere og bedre data på tværs af kunstområderne et af de emner, der er på dagsordenen, når Dansk Kunstnerråd er i dialog med politikere og beslutningstagere om at fremme kunstnernes vilkår og branchen bredt. I oktober og november 2023…

+ Læs mere


Dansk Kunstnerråd har indgået en aftale med Samrådet for Ophavsret om at løse administrative opgaver for Samrådet.  Aftalen betyder bl.a., at Kunstnerrådet bliver sekretariat for Samrådet, der er en sammenslutning af faglige organisationer, som alle arbejder for at styrke skabende og udøvende kunstneres ophavsret. Nis Rømer, forperson for Dansk Kunstnerråd er glad for den nye aftale,…

+ Læs mere