Posts Tagged: Politik


Tirsdag den 10. april havde Dansk Kunstnerråd besøg af Dansk Kulturinstitut og en delegation fra Moldova. Besøget skete som led i Den Ny Demokratifonds kultursamarbejde i Moldova. Den Ny Demokratifond blev etableret af Udenrigsministeriet i 2020 som reaktion på de demokratiske udfordringer i EU’s østlige nabolande. Fonden er opbygget omkring dialog og samarbejde, og sigter…

+ Læs mere


Hvordan kan vi skabe bedre rammer for bæredygtige arbejdsliv som kunstnere og kulturarbejdere? Det spørgsmål drøftede deltagerne på Dansk Kunstnerråds temamøde om bæredygtigt arbejdsliv onsdag den 6. marts. Her fik de indblik i det såkaldte GRO Værktøj, som er udviklet af Aron – center for bæredygtigt arbejdsliv i samarbejde med Dansk Kunstnerråd, seks andre kunstnerorganisationer…

+ Læs mere


Kulturministeriet har fremsat et lovforslag, der skal modernisere ophavsretsloven, så den i højere grad passer til den nye digitale virkelighed, kunstnere arbejder i. Men lovforslaget lever i sin nuværende form ikke helt op til intentionerne, mener flere af Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer. F.eks. mener Dansk Musikerforbund og Dansk Artistforbund, der har afleveret et fælles høringssvar til…

+ Læs mere


I dag offentliggør Danmarks Statistik den første samlede statistik om kunstnere på tværs af kunstområderne. Den nye kunstnerstatistik er den første af sin art herhjemme og er del af udviklingsprojektet Kunstnere i Tal, som er et samarbejde mellem Danmarks Statistik, Dansk Kunstnerråd og 19 af rådets medlemsorganisationer. Statistikken Kunstnere i Danmark bygger på datatræk fra…

+ Læs mere


Et nyt Center for bæredygtighed i kulturlivet får til huse hos Kulturens Analyseinstitut i Roskilde. Centeret skal bidrage til debat og løsninger om bæredygtighed og den grønne omstilling i kultursektoren, oplyser Kulturministeriet i en pressemeddelelse. Nyheden glæder Dansk Kunstnerråd: “I Dansk Kunstnerråd arbejder vi fokuseret på at fremme kunstens og kulturens potentiale i forhold til…

+ Læs mere


Kan en værdifokuseret tilgang til arbejdsforhold bane vej for en mere bæredygtig kulturbranche i Danmark? Det undersøger to af Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer, Dansk Komponistforening og UKK – Organisation for Kunstnere, Kuratorer og Kunstformidlere. Det sker med inspiration i The Fair Practice Code, et ‘kulturens svanemærke’, udviklet og implementeret i Holland. Det danske Fair Practice Kultur-projekt…

+ Læs mere


Aftalen om næste års finanslov er en god nyhed for kulturen. Det mener Dansk Kunstnerråds forperson Nis Rømer, som dog savner, at finansloven tydeligere prioriterer gode rammer for kunstnerisk produktion. ”Det er positivt, at regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier sætter handling bag ordene om at ville løfte kulturen. Ikke mindst på filmområdet…

+ Læs mere


Visionær kulturpolitik skal bygge på solid viden om kunstneres arbejdsvilkår. Derfor er arbejdet for at sikre flere og bedre data på tværs af kunstområderne et af de emner, der er på dagsordenen, når Dansk Kunstnerråd er i dialog med politikere og beslutningstagere om at fremme kunstnernes vilkår og branchen bredt. I oktober og november 2023…

+ Læs mere


Dansk Kunstnerråd har indgået en aftale med Samrådet for Ophavsret om at løse administrative opgaver for Samrådet.  Aftalen betyder bl.a., at Kunstnerrådet bliver sekretariat for Samrådet, der er en sammenslutning af faglige organisationer, som alle arbejder for at styrke skabende og udøvende kunstneres ophavsret. Nis Rømer, forperson for Dansk Kunstnerråd er glad for den nye aftale,…

+ Læs mere


Der var fuldt hus, da Dansk Kunstnerråd afholdt vidensseminar om brug af data i politisk interessevaretagelse d. 7. september 2023.  Det blev en stærkt inspirerende faglig eftermiddag med vigtig erfaringsudveksling, som gjorde os klogere på, hvordan data kan løfte politiske dagsordener – også i kulturlivet. Et par nedslag fra seminarets oplæg og panelsamtaler: 👉Kunst- og…

+ Læs mere


Regeringens finanslovsforslag på kulturens område er positivt og lover godt for fremtiden, mener Nis Rømer, forperson for Dansk Kunstnerråd. “Set over en bred kam får kulturen et markant løft i udspillet,” siger han. Finanslovsforslaget afsætter både trecifrede og mindre millionbeløb til nye tiltag, bl.a. et Kulturpas til udsatte unge, samt til specifikke kulturinstitutioner, bl.a. kunsthallen…

+ Læs mere


Data om kunstnervilkår, grøn omstilling i kulturlivet og bæredygtige arbejdsliv for kunstnere og kulturarbejdere. Det er nogle af de emner, Dansk Kunstnerråd taler om på Kulturmødet Mors i år, sammen med kulturmøde-deltagere og en lang række samarbejdspartnere, politikere og forskere. Kulturmødet Mors foregår i dagene 24.-26. august i Nykøbing Mors. Mødet sætter fokus på alt…

+ Læs mere


Bliv klogere på, hvordan databaseret viden kan bruges til politisk interessevaretagelse, når Dansk Kunstnerråd samler kunst- og kulturbranchen til seminar om det store dataprojekt Kunstnere i Tal. Det sker i Kødbyen den 7. september 2023, hvor aktører fra både organisationsverdenen, erhvervslivet og kulturbranchen vil dele deres erfaringer med at bruge data i det politiske arbejde,…

+ Læs mere


Lisbeth Tolstrup er ny næstforperson i Dansk Kunstnerråd. Hun kommer fra organisationen Kvindelige Kunstneres Samfund (KKS), og blev valgt på Dansk Kunstnerråds konstituerende bestyrelsesmøde den 6. juni 2023. ”Dansk Kunstnerråd har en vigtig, samlende rolle i kunst- og kulturlivet, som jeg glæder mig til at være med til at videreudvikle,” siger hun, der med sin…

+ Læs mere