Posts Tagged: Politik


Aftalen om næste års finanslov er en god nyhed for kulturen. Det mener Dansk Kunstnerråds forperson Nis Rømer, som dog savner, at finansloven tydeligere prioriterer gode rammer for kunstnerisk produktion. ”Det er positivt, at regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier sætter handling bag ordene om at ville løfte kulturen. Ikke mindst på filmområdet…

+ Læs mere


Visionær kulturpolitik skal bygge på solid viden om kunstneres arbejdsvilkår. Derfor er arbejdet for at sikre flere og bedre data på tværs af kunstområderne et af de emner, der er på dagsordenen, når Dansk Kunstnerråd er i dialog med politikere og beslutningstagere om at fremme kunstnernes vilkår og branchen bredt. I oktober og november 2023…

+ Læs mere


Dansk Kunstnerråd har indgået en aftale med Samrådet for Ophavsret om at løse administrative opgaver for Samrådet.  Aftalen betyder bl.a., at Kunstnerrådet bliver sekretariat for Samrådet, der er en sammenslutning af faglige organisationer, som alle arbejder for at styrke skabende og udøvende kunstneres ophavsret. Nis Rømer, forperson for Dansk Kunstnerråd er glad for den nye aftale,…

+ Læs mere


Der var fuldt hus, da Dansk Kunstnerråd afholdt vidensseminar om brug af data i politisk interessevaretagelse d. 7. september 2023.  Det blev en stærkt inspirerende faglig eftermiddag med vigtig erfaringsudveksling, som gjorde os klogere på, hvordan data kan løfte politiske dagsordener – også i kulturlivet. Et par nedslag fra seminarets oplæg og panelsamtaler: 👉Kunst- og…

+ Læs mere


Regeringens finanslovsforslag på kulturens område er positivt og lover godt for fremtiden, mener Nis Rømer, forperson for Dansk Kunstnerråd. “Set over en bred kam får kulturen et markant løft i udspillet,” siger han. Finanslovsforslaget afsætter både trecifrede og mindre millionbeløb til nye tiltag, bl.a. et Kulturpas til udsatte unge, samt til specifikke kulturinstitutioner, bl.a. kunsthallen…

+ Læs mere


Data om kunstnervilkår, grøn omstilling i kulturlivet og bæredygtige arbejdsliv for kunstnere og kulturarbejdere. Det er nogle af de emner, Dansk Kunstnerråd taler om på Kulturmødet Mors i år, sammen med kulturmøde-deltagere og en lang række samarbejdspartnere, politikere og forskere. Kulturmødet Mors foregår i dagene 24.-26. august i Nykøbing Mors. Mødet sætter fokus på alt…

+ Læs mere


Bliv klogere på, hvordan databaseret viden kan bruges til politisk interessevaretagelse, når Dansk Kunstnerråd samler kunst- og kulturbranchen til seminar om det store dataprojekt Kunstnere i Tal. Det sker i Kødbyen den 7. september 2023, hvor aktører fra både organisationsverdenen, erhvervslivet og kulturbranchen vil dele deres erfaringer med at bruge data i det politiske arbejde,…

+ Læs mere


Lisbeth Tolstrup er ny næstforperson i Dansk Kunstnerråd. Hun kommer fra organisationen Kvindelige Kunstneres Samfund (KKS), og blev valgt på Dansk Kunstnerråds konstituerende bestyrelsesmøde den 6. juni 2023. ”Dansk Kunstnerråd har en vigtig, samlende rolle i kunst- og kulturlivet, som jeg glæder mig til at være med til at videreudvikle,” siger hun, der med sin…

+ Læs mere


Hvilke indtægter har kunstnere? Hvad er aldersfordelingen? Hvordan finansierer de barsel og sygedage? Og hvordan er deres tilknytning til arbejdsmarkedet og deres uddannelsesniveau? Det er nogle af de spørgsmål, vi får svar på, når de første resultater fra Dansk Kunstnerråds og Danmarks Statistiks store dataprojekt Kunstnere i Tal offentliggøres til efteråret. Lige nu er projektet…

+ Læs mere


At udvikle Dansk Kunstnerråd, så kunstnerne får en stærkere stemme i den politiske samtale. Og sikre, at kunstnerne bliver inviteret med ind i de processer, hvor kulturpolitikken udformes. Det er ambitionen for Dansk Kunstnerråd, der det seneste års tid både har styrket sit arbejde med databaseret politisk interessevaretagelse, og har påbegyndt en nødvendig organisationsudvikling. Begge…

+ Læs mere


Nu bliver det anerkendt fra øverste politiske hold, i hvor høj grad kunst og kultur skaber værdi. Både i form af stærke fællesskaber, demokrati og livskvalitet – og som værdifulde erhverv, der bidrager væsentligt til samfundsøkonomien og skaber vækst. Det sker i den nye kulturpolitiske redegørelse, som kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) og Kulturministeriet har offentliggjort…

+ Læs mere


Der ligger en stor opgave i at formidle den værdi, kunsten og kulturen bidrager med. Både de hårde økonomiske data og alt det, der ikke kan måles og vejes. Og det gør man bedst, når man står sammen. Derfor er det vigtigt for Danske Kunsthåndværkere & Designere at være medlem af Dansk Kunstnerråd, fortæller forperson…

+ Læs mere


I et omskifteligt marked præget af globale medieaktører bliver det endnu vigtigere at værne om både kunstnerisk frihed og kulturel autonomi for små lande som Danmark. Det mener Rasmus Kloster Bro, forperson for Danske Filminstruktører, der er en af Dansk Kunstnerråds 26 medlemsorganisationer. ”Kunstnerrådet er et vigtigt, fælles forum for os, fordi vi står stærkest,…

+ Læs mere


Et unikt samlingspunkt for kunstnerisk samarbejde og udvikling er truet på sin eksistens: Nordisk Ministerråd vil fra næste år stoppe driftstilskuddet til Skandinavisk Forenings kunstnerhus i Rom, Circolo Scandinavo. Hvis beslutningen stadfæstes, vil den få katastrofale konsekvenser for Circolo Scandinavo, som sandsynligvis vil blive nødt til at afvikle virksomheden. Det skriver syv repræsentanter fra Nordisk…

+ Læs mere


Som led i Dansk Kunstnerråds fokus på databaseret interessevaretagelse har kunstnerrådet i marts måned haft besøg af Esben Danielsen, direktør i det nyetablerede Kulturens Analyseinstitut. På dagsordenen var vidensudveksling og dialog om behovet for flere og bedre data om arbejdsvilkår for kunstnere på tværs af kunstarterne. ”Vi er rigtig glade for at have fået etableret…

+ Læs mere