Posts Tagged: Politik


At udvikle Dansk Kunstnerråd, så kunstnerne får en stærkere stemme i den politiske samtale. Og sikre, at kunstnerne bliver inviteret med ind i de processer, hvor kulturpolitikken udformes. Det er ambitionen for Dansk Kunstnerråd, der det seneste års tid både har styrket sit arbejde med databaseret politisk interessevaretagelse, og har påbegyndt en nødvendig organisationsudvikling. Begge…

+ Læs mere


Nu bliver det anerkendt fra øverste politiske hold, i hvor høj grad kunst og kultur skaber værdi. Både i form af stærke fællesskaber, demokrati og livskvalitet – og som værdifulde erhverv, der bidrager væsentligt til samfundsøkonomien og skaber vækst. Det sker i den nye kulturpolitiske redegørelse, som kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) og Kulturministeriet har offentliggjort…

+ Læs mere


Der ligger en stor opgave i at formidle den værdi, kunsten og kulturen bidrager med. Både de hårde økonomiske data og alt det, der ikke kan måles og vejes. Og det gør man bedst, når man står sammen. Derfor er det vigtigt for Danske Kunsthåndværkere & Designere at være medlem af Dansk Kunstnerråd, fortæller forperson…

+ Læs mere


I et omskifteligt marked præget af globale medieaktører bliver det endnu vigtigere at værne om både kunstnerisk frihed og kulturel autonomi for små lande som Danmark. Det mener Rasmus Kloster Bro, forperson for Danske Filminstruktører, der er en af Dansk Kunstnerråds 26 medlemsorganisationer. ”Kunstnerrådet er et vigtigt, fælles forum for os, fordi vi står stærkest,…

+ Læs mere


Et unikt samlingspunkt for kunstnerisk samarbejde og udvikling er truet på sin eksistens: Nordisk Ministerråd vil fra næste år stoppe driftstilskuddet til Skandinavisk Forenings kunstnerhus i Rom, Circolo Scandinavo. Hvis beslutningen stadfæstes, vil den få katastrofale konsekvenser for Circolo Scandinavo, som sandsynligvis vil blive nødt til at afvikle virksomheden. Det skriver syv repræsentanter fra Nordisk…

+ Læs mere


Som led i Dansk Kunstnerråds fokus på databaseret interessevaretagelse har kunstnerrådet i marts måned haft besøg af Esben Danielsen, direktør i det nyetablerede Kulturens Analyseinstitut. På dagsordenen var vidensudveksling og dialog om behovet for flere og bedre data om arbejdsvilkår for kunstnere på tværs af kunstarterne. ”Vi er rigtig glade for at have fået etableret…

+ Læs mere


Brug krisen til noget positivt og skab ordninger, der sætter fart på den grønne omstilling i kunst- og kulturlivet. Det var budskabet fra Dansk Kunstnerråds forperson Nis Rømer til kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) på et dialogmøde om energikrise og inflation. ”Mange kunstnere kæmper med øgede udgifter til strøm, husleje, varme og materialer pga. inflation og…

+ Læs mere


Dansk Kunstnerråd hilser Jakob Engel-Schmidt (M) velkommen som ny kulturminister. Vi ser frem til dialog om fremtidens kunst og kulturpolitik og glæder os over, at kunsten og kulturen har fået en fremtrædende rolle i det nye regeringsgrundlag. Vi hæfter os særligt ved linjerne i regeringsgrundlaget, der fastslår, at regeringen vil: “Formulere en samlet og ambitiøs…

+ Læs mere


Kunsten og kulturen skal på dagsordenen, både før og efter Folketingsvalget. Derfor præsenterer Dansk Kunstnerråd nu et nyt kulturpolitisk program, hvor politikerne kan finde inspiration og konkrete forslag til de kommende års politik på kunst- og kulturområdet. Det handler bl.a. om at styrke kunsten i den digitale økonomi, skabe bedre social sikring for kunstnere, give…

+ Læs mere


Kunsten binder os sammen. Kunst og kultur er en vigtig del af, hvem vi er, og hvad vi taler om over middagsbordet. Derfor, kære politikere: Arbejd for et levende og mangfoldigt kunst og kulturliv – ikke kun i valgkampen, også mellem valgene! Sådan lyder budskabet i Dansk Kunstnerråds valgannonce, der er bragt i dagbladet Politiken…

+ Læs mere


For at komme en skæv kønsfordeling til livs har Kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen for nylig bedt museerne om løbende at opgøre, hvor mange mandlige og kvindelige kunstnere de køber kunst fra. Det er et yderst positivt og nødvendigt tiltag, mener Dansk Kunstnerråd, som nu opfordrer politikerne til at tage ligestillingsinitiativer, der dækker alle kunstarter. ”Vi er rigtig…

+ Læs mere


Dansk Kunstnerråds organisation professionaliseres og bliver mere transparent, og rådets arbejde med mangfoldighed og ligestilling styrkes. Det sker som resultat af beslutninger truffet på Dansk Kunstnerråds ekstraordinære årsmøde 23. august 2022. Her deltog en lang række repræsentanter fra Dansk Kunstnerråds 23 medlemsorganisationer, og øverst på dagsordenen stod drøftelser om organisations- og vidensudvikling. Deltagerne besluttede bl.a.,…

+ Læs mere


Dansk Kunstnerråd skal skrue op for det, rådet allerede kan: Stå sammen om at tale kunsten op, både i forhold til de store dagsordener i tiden og som erhverv. Det siger Dansk Kunstnerråds nye forperson Nis Rømer, der har overtaget ledelsesstafetten fra tidligere formand Jørgen Thorup. Sammen med næstforperson Søs Nyengaard og resten af bestyrelsen, der…

+ Læs mere


Regionerne har brug for nye strategier i kultur- og sundhedsfeltet, som kan bringe kunstneres faglighed i spil som fast procedure i sundhedsvæsnet. Derfor præsenterer Dansk Kunstnerråd nu en række anbefalinger om kunstens sundhedsfremmende potentiale i hospitalsbyggerier. Det sker i en ny evaluering af det kunstneriske pilotprojekt ’Ventetid’, som Dansk Kunstnerråd har gennemført på Aalborg Universitetshospitalet…

+ Læs mere


Repræsentanter fra Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer mødtes i maj for at drøfte, hvordan Dansk Kunstnerråd kan gå videre med resultaterne fra den store undersøgelse om kunstnernes arbejdsvilkår under coronakrisen, som rådet offentliggjorde tidligere i år. Seminaret blev afholdt hos Kulturstyrelsen i København, hvor deltagerne diskuterede både udfordringer og potentialer i at fremme mere data og vidensdele…

+ Læs mere


Stor tak til Jørgen Thorup for den store indsats for Kunstnerrådet og omtale af Dansk Kunstnerråds nye bestyrelse på Altinget. Læs mere på Altinget. Omtale af Nis Rømer, ny forperson i Dansk Kunstnerråd: Læs mere på Kulturmonitor.dk