Posts By: Miriam


At udvikle Dansk Kunstnerråd, så kunstnerne får en stærkere stemme i den politiske samtale. Og sikre, at kunstnerne bliver inviteret med ind i de processer, hvor kulturpolitikken udformes. Det er ambitionen for Dansk Kunstnerråd, der det seneste års tid både har styrket sit arbejde med databaseret politisk interessevaretagelse, og har påbegyndt en nødvendig organisationsudvikling. Begge…

+ Læs mere


Nu bliver det anerkendt fra øverste politiske hold, i hvor høj grad kunst og kultur skaber værdi. Både i form af stærke fællesskaber, demokrati og livskvalitet – og som værdifulde erhverv, der bidrager væsentligt til samfundsøkonomien og skaber vækst. Det sker i den nye kulturpolitiske redegørelse, som kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) og Kulturministeriet har offentliggjort…

+ Læs mere


Der ligger en stor opgave i at formidle den værdi, kunsten og kulturen bidrager med. Både de hårde økonomiske data og alt det, der ikke kan måles og vejes. Og det gør man bedst, når man står sammen. Derfor er det vigtigt for Danske Kunsthåndværkere & Designere at være medlem af Dansk Kunstnerråd, fortæller forperson…

+ Læs mere


I et omskifteligt marked præget af globale medieaktører bliver det endnu vigtigere at værne om både kunstnerisk frihed og kulturel autonomi for små lande som Danmark. Det mener Rasmus Kloster Bro, forperson for Danske Filminstruktører, der er en af Dansk Kunstnerråds 26 medlemsorganisationer. ”Kunstnerrådet er et vigtigt, fælles forum for os, fordi vi står stærkest,…

+ Læs mere


Et unikt samlingspunkt for kunstnerisk samarbejde og udvikling er truet på sin eksistens: Nordisk Ministerråd vil fra næste år stoppe driftstilskuddet til Skandinavisk Forenings kunstnerhus i Rom, Circolo Scandinavo. Hvis beslutningen stadfæstes, vil den få katastrofale konsekvenser for Circolo Scandinavo, som sandsynligvis vil blive nødt til at afvikle virksomheden. Det skriver syv repræsentanter fra Nordisk…

+ Læs mere


Som led i Dansk Kunstnerråds fokus på databaseret interessevaretagelse har kunstnerrådet i marts måned haft besøg af Esben Danielsen, direktør i det nyetablerede Kulturens Analyseinstitut. På dagsordenen var vidensudveksling og dialog om behovet for flere og bedre data om arbejdsvilkår for kunstnere på tværs af kunstarterne. ”Vi er rigtig glade for at have fået etableret…

+ Læs mere


Den teknologiske udvikling stiller kunsten og kulturen overfor nye udfordringer, som skal løses i fællesskab. Det mener Nikolaj Scherfig, formand for Danske Dramatikere, der er nyt medlem af Dansk Kunstnerråd. ”Dansk Kunstnerråd er vigtigt for os at være en del af, fordi rådet har fokus på samarbejde og dialog mellem kunstnerorganisationerne. Samarbejde er nødvendigt for…

+ Læs mere


Dansk Kunstnerråd er glad for at kunne byde to nye organisationer velkomne som nye medlemmer under organisationens paraply: Danske Dramatikere og Dansk Musikpædagogisk Forening. “Vi oplever en stigende interesse for at deltage i det arbejde, Dansk Kunstnerråd udfører. Det er positivt og viser, at der er brug for den samlende politisk-strategiske rolle, vi har. Vi…

+ Læs mere


Kunstnere er en mangfoldig gruppe på arbejdsmarkedet – og har ofte brug for vejledning og assistance, når de kommer på tværs af lovgivningens standarder. Derfor har Dansk Kunstnerråd siden 2002 udgivet Kunstnernes Beskatning, som er en kommenteret skattevejledning med afgørelser og eksempler fra praksis, der viser, at der ofte er forskellige muligheder for fortolkning af…

+ Læs mere


Dansk Forfatterforening er fra 2022 nyt medlem under den tværkunstneriske paraply i Dansk Kunstnerråd, men en af de ældste kunstnerorganisationer herhjemme. Foreningen blev etableret tilbage i 1894 og organiserer i dag ca. 1.400 forfattere, oversættere og illustratorer. Morten Visby, formand for Dansk Forfatterforening, mener, at Dansk Kunstnerråd har en vigtig rolle: ”Dansk Kunstnerråd har et…

+ Læs mere


Brug krisen til noget positivt og skab ordninger, der sætter fart på den grønne omstilling i kunst- og kulturlivet. Det var budskabet fra Dansk Kunstnerråds forperson Nis Rømer til kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) på et dialogmøde om energikrise og inflation. ”Mange kunstnere kæmper med øgede udgifter til strøm, husleje, varme og materialer pga. inflation og…

+ Læs mere


Dansk Kunstnerråd hilser Jakob Engel-Schmidt (M) velkommen som ny kulturminister. Vi ser frem til dialog om fremtidens kunst og kulturpolitik og glæder os over, at kunsten og kulturen har fået en fremtrædende rolle i det nye regeringsgrundlag. Vi hæfter os særligt ved linjerne i regeringsgrundlaget, der fastslår, at regeringen vil: “Formulere en samlet og ambitiøs…

+ Læs mere


Gik du glip af Dansk Kunstnerråds kunst- og kulturpolitiske borgermøde i november, kan du stadig nå at få alle pointerne med. Hele borgermødet kan opleves via linket her: Se video: Dansk Kunstnerråds borgermøde 2022: Kunsten og kulturen binder os sammen Omkring 100 engagerede deltagere mødte op i Musikhuset i København for at give deres besyv…

+ Læs mere


Databaseret viden om kunstnervilkår har hidtil været en mangelvare i dansk kulturpolitik. Det blev især tydeligt under Coronapandemien, hvor det viste sig, at politikere og embedsfolk manglede indblik i de forhold, kunstnere og kulturskabere arbejder under. Men det bliver der nu rådet bod på: Dansk Kunstnerråd har indgået en aftale med Danmarks Statistik om et…

+ Læs mere


Kunsten og kulturen skal på dagsordenen, både før og efter Folketingsvalget. Derfor præsenterer Dansk Kunstnerråd nu et nyt kulturpolitisk program, hvor politikerne kan finde inspiration og konkrete forslag til de kommende års politik på kunst- og kulturområdet. Det handler bl.a. om at styrke kunsten i den digitale økonomi, skabe bedre social sikring for kunstnere, give…

+ Læs mere


Kunsten binder os sammen. Kunst og kultur er en vigtig del af, hvem vi er, og hvad vi taler om over middagsbordet. Derfor, kære politikere: Arbejd for et levende og mangfoldigt kunst og kulturliv – ikke kun i valgkampen, også mellem valgene! Sådan lyder budskabet i Dansk Kunstnerråds valgannonce, der er bragt i dagbladet Politiken…

+ Læs mere