Nye data i statistikken om kunstnere i Danmark

Statistikken Kunstnere i Danmark er netop blevet opdateret med to nye tabeller: Dels om kunstneres familietyper, dels om kunstneres uddannelsesniveau.

De nye data viser bl.a., at i gennemsnit 62 pct. af kunstnerne i Danmark har en videregående uddannelse. Kunstnerne har dermed generelt et højt uddannelsesniveau, men der er forskelle på tværs af de fem kunstområder, som statistikken dækker.

De kunstneriske uddannelser, som f.eks. musikkonservatorierne, kunstakademierne og scenekunstskolerne, er alle videregående uddannelser. Mellem 57 og 67 pct. af kunstnerne har en videregående uddannelse, med undtagelse af kunstnerne inden for Forfattere og ord, hvor det gælder 81 pct. Her er langt de fleste dog ikke uddannet fra en kunstnerisk uddannelse, men fra andre videregående uddannelser såsom journalist, folkeskolelærer og cand. mag.

Hver tredje inden for Musik, Film og TV og Skuespil og scenekunst har grundskole eller gymnasial uddannelse som højest fuldførte uddannelse, mens andelen inden for Forfattere og ord og Billedkunst og formgivning er hhv. 14 pct. og 24 pct.

Kvindelige kunstnere har i højere grad en videregående uddannelse
Inden for kunstområderne Musik, Billedkunst og formgivning samt Film og TV er kvinder med en videregående uddannelse overrepræsenteret i forhold til den samlede population af kunstnere inden for disse kunstområder.

Kvinder udgør 37 pct. af kunstnerne inden for Film og TV, men 46 pct. af kunstnerne med en videregående uddannelse. Tilsvarende udgør kvinder 62 pct. af kunstnerne inden for Billedkunst og formgivning, men 66 pct. af kunstnerne med en videregående uddannelse.

Inden for Musik udgør kvinder 25 pct. af kunstnerne, men 29 pct. af dem med en videregående uddannelse.

Kunstnernes familietype
Statistikken Kunstnere i Danmark er blevet udvidet med information om kunstnernes familietype og viser bl.a., at 39 pct. af kunstnerne inden for Forfattere og ord lever i et parforhold uden hjemmeboende børn. Dette er den største andel blandt de fem kunstområder og kan forklares med, at 53 pct. af forfatterne er over 60 år.

38 pct. af kunstnerne inden for Film og TV lever i et parforhold med hjemmeboende børn, og her er 76 pct. mellem 30-59 år.

Bagom kunstnerstatistikken
Kunstnere i Danmark er en ny statistik, der skal bidrage til øget viden om kunstneres vilkår.
Kunstner er ikke en beskyttet titel, men er her defineret som en person, der er medlem af en organisation under Dansk Kunstnerråd, modtager af rettighedsmidler vedr. kunstnerisk virke eller modtager af legat fra Statens Kunstfond.
Statistikken bliver løbende justeret med henblik på en mere nøjagtig definition af kunstnere, samt indkomst fra kunstnerisk virke. Ved ændring af definitioner eller afgrænsninger revidereres opgørelserne bagud i tid.
Kunstnerstatistikken er et resultat af datasamarbejdet Kunstnere i tal mellem Danmarks Statistik, Dansk Kunstnerråd og Kunstnerrådets medlemsorganisationer.

Tilmed dig vores nyhedsbrev