Ny forperson og ny bestyrelse i Dansk Kunstnerråd

Dansk Kunstnerråds rådsmedlemmer samledes til årsmøde den 15. maj 2024 i højt solskin i Kunstnerrådets sekretariat på Nørrebro. Her valgtes Søren Bang Jensen til ny forperson. Han afløser Nis Rømer, der giver ledelsesstafetten videre efter to år på posten.

Søren Bang Jensen har erfaring fra bestyrelsesarbejde i både Dansk Skuespillerforbund og Dansk Kunstnerråd. I sin nye rolle vil han især arbejde for at give kunstnerne en stærkere stemme i den kulturpolitiske samtale, fortæller han:

Søren Bang Jensen. Foto: DKR.

”De seneste år har vi set et øget fokus på at fremme en vidensbaseret udvikling af kulturlivet, baseret på data, analyser og nøgletal. Som ny forperson for Dansk Kunstnerråd er jeg optaget af at sikre, at kunstnerne, som leverer indholdet i oplevelsesøkonomien, ikke glemmes i den proces,” siger Søren Bang Jensen.

”Viden om kunstnernes arbejdsvilkår og om rammerne for at skabe vedkommende og inspirerende værker bør være grundlæggende for udviklingen i dansk kulturliv. Jeg glæder mig til at lede arbejdet med at forbedre kunstens og kunstnernes vilkår i tæt samarbejde med Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer,” siger han.

Data om kunstnervilkår
Dansk Kunstnerråd har de senere år påtaget sig flere opgaver forbundet med dataindsamling, analyse og vidensproduktion om kunstneres arbejdsvilkår. Og på årsmødet var der enighed om at videreudvikle det databaserede arbejde om kunstnervilkår, bl.a. på rettighedsområdet.

Kunstnerrådets databaserede arbejde kan bl.a. ses i publikationen Kunstnere i tal – om statistikken Kunstnere i Danmark, som Kunstnerrådet udgav i marts i år.

Rapporten tager afsæt i den nye kunstnerstatistik, som er den første af sin art herhjemme og omfatter knap 28.000 professionelle kunstnere. Statistikken er blevet til i et samarbejde mellem Dansk Kunstnerråd, Kunstnerrådets medlemsorganisationer og Danmarks Statistik.

Fire nye bestyrelsesmedlemmer
Udover ny forperson valgte årsmødet også fire nye bestyrelsesmedlemmer. Dansk Kunstnerråds bestyrelse rummer således mange forskellige kunstfagligheder og består både af erfarne og nye kræfter.

Følgende bestyrelsesmedlemmer er nyvalgt til bestyrelsen:

Henrik Jansberg, indstillet af Dansk Musiker Forbund
Betina Følleslev, indstillet af Dansk Artist Forbund
Kristine Maj de Neergaard, indstillet af Film og TV-arbejderforeningen
Marie í Dali, indstillet af Danske Scenografer.

Deltagerne på Dansk Kunstnerråds årsmøde 2024. Foto: DKR.

Dansk Kunstnerråds bestyrelse 2024:

Søren Bang Jensen, Dansk Skuespiller Forbund
Anders Refn, Danske Filminstruktører
Line Tjørnhøj, Dansk Komponistforening
Lisbeth Tolstrup, Kvindelige Kunstneres Samfund
Signe Klejs, KUFA – Kunstnernes Fagforening
Sia Mai, Danske Kunsthåndværkere & Designere
Henrik Jansberg, Dansk Musiker Forbund
Betina Følleslev, Dansk Artist Forbund
Kristine Maj de Neergaard, Film og TV-arbejderforeningen
Marie í Dali, Danske Scenografer
Suppleant: Stephanie Caruana, Dansk Forfatterforening.

Dansk Kunstnerråd er en paraplyorganisation bestående af en lang række fagforeninger og interesseorganisationer på kunst- og kulturområdet. Kunstnerrådet har 23 medlemsorganisationer, som organiserer omkring 20.000 kunstnere, kulturskabere og indholdsproducenter på tværs af kunstarterne.

 

Tilmed dig vores nyhedsbrev