Dansk Kunstnerråds nye bestyrelse har fokus på fælles dagsordener på tværs af kunstarter

Bedre arbejdsvilkår, mental trivsel og sikring af kunstneres og kulturskaberes rettigheder i forhold til kunstig intelligens. Det er nogle af fokuspunkterne for Dansk Kunstnerråds nye bestyrelse, der netop har afholdt sit første bestyrelsesseminar.

På seminaret, der fandt sted hos KUFA – Kunstnernes Fagforening i Odense, konstituerede bestyrelsen sig og genvalgte Lisbeth Tolstrup (Kvindelige Kunstneres Samfund) som næstforperson.

Lisbeth Tolstrup, Dansk Kunstnerråds næstforperson. Foto: DKR.

”Selvom vi som kunstnere og kulturskabere er forskellige, deler vi mange af de samme arbejdsvilkår og udfordringer. Jeg fornemmer en særlig styrke, når vi arbejder sammen og udveksler erfaringer på tværs,” siger Lisbeth Tolstrup.

”Det er en inspirerende, professionel forskellighed, som jeg glæder mig til at være med til fortsat at understøtte, nu på baggrund af et inspirerende år i Dansk Kunstnerråds maskinrum,” siger den genvalgte næstforperson, der står i spidsen for bestyrelsen sammen med forperson Søren Bang Jensen.

Mere viden om kunstnervilkår
Søren Bang Jensen blev valgt til forperson på Dansk Kunstnerråds årsmøde i maj. Også han glæder sig til samarbejdet i bestyrelsen i den kommende periode:

”Jeg oplever, at bestyrelsen brænder for at arbejde for kunstens og kunstnernes vilkår på alle de områder, der er fælles for kunstarterne,” siger Søren Bang Jensen.

”Vidensdeling har altid været en central del af Dansk Kunstnerråds arbejde. Og på seminaret stod det klart, at vi er enige om, at vi ikke bare skal dele viden, men også skabe mere ny viden om kunstnernes livs- og arbejdsvilkår,” siger han.

Søren Bang Jensen peger på, at der er brug for mere dybdegående viden om kunstneres indtægter igennem hele livet, og f.eks. også om kunstneres barsels- og pensionsvilkår.

Nyt fokus på rettighedsmidler
Bestyrelsen var enig om, at Dansk Kunstnerråd med sin tværkunstneriske snitflade fortsat skal bidrage til at skabe ny viden om rammerne for kunstneres og kulturskaberes arbejdsliv. Det skal bl.a. ske i et nyt udviklingsprojekt, der vil kortlægge, analysere og formidle kunstnernes rettighedsudbetalinger på tværs af kunstarterne.

Projektet, som Kunstnerrådets sekretariat pt. afsøger finansieringsmuligheder for, skal bygge på erfaringerne fra dataprojektet Kunstnere i tal, der er et samarbejde mellem Danmarks Statistik, Dansk Kunstnerråd og 19 af Kunstnerrådets medlemsorganisationer.

Dansk Kunstnerråds bestyrelsesseminar 2024. Foto: DKR.

Læs også: Dansk Kunstnerråd udgiver publikation om kunstnerstatistik

På seminaret drøftede bestyrelsen desuden, hvordan Dansk Kunstnerråd kan deltage i arbejdet med at skabe bæredygtige produktionsvilkår for kunst og kultur, f.eks. i samarbejde med Fair Practice Danmark.

Læs også: Kunstnere satte fokus på Fair Practice Code

Endelig var bestyrelsesmedlemmerne enige om, at kunstneres ytringsfrihed fortsat skal være et tydeligt fokusområde for Dansk Kunstnerråd.

Tilmed dig vores nyhedsbrev