Posts Tagged: Nyhed


Dansk Kunstnerråd har indgået en aftale med Samrådet for Ophavsret om at løse administrative opgaver for Samrådet.  Aftalen betyder bl.a., at Kunstnerrådet bliver sekretariat for Samrådet, der er en sammenslutning af faglige organisationer, som alle arbejder for at styrke skabende og udøvende kunstneres ophavsret. Nis Rømer, forperson for Dansk Kunstnerråd er glad for den nye aftale,…

+ Læs mere


Kunstnere og kunstnerorganisationer i Dansk Kunstnerråds medlemskreds advarer imod det lovforslag, som regeringen har fremsat for at standse den senere tids offentlige afbrændinger af koranen. Kunstnerne og deres organisationer peger på, at lovforslaget om forbud mod krænkelse af religiøse symboler begrænser den kunstneriske ytringsfrihed. Det gør Dansk Kunstnerråd nu Justitsministeriet opmærksom på i et høringssvar:…

+ Læs mere


Regeringens finanslovsforslag på kulturens område er positivt og lover godt for fremtiden, mener Nis Rømer, forperson for Dansk Kunstnerråd. “Set over en bred kam får kulturen et markant løft i udspillet,” siger han. Finanslovsforslaget afsætter både trecifrede og mindre millionbeløb til nye tiltag, bl.a. et Kulturpas til udsatte unge, samt til specifikke kulturinstitutioner, bl.a. kunsthallen…

+ Læs mere


Data om kunstnervilkår, grøn omstilling i kulturlivet og bæredygtige arbejdsliv for kunstnere og kulturarbejdere. Det er nogle af de emner, Dansk Kunstnerråd taler om på Kulturmødet Mors i år, sammen med kulturmøde-deltagere og en lang række samarbejdspartnere, politikere og forskere. Kulturmødet Mors foregår i dagene 24.-26. august i Nykøbing Mors. Mødet sætter fokus på alt…

+ Læs mere


Bliv klogere på, hvordan databaseret viden kan bruges til politisk interessevaretagelse, når Dansk Kunstnerråd samler kunst- og kulturbranchen til seminar om det store dataprojekt Kunstnere i Tal. Det sker i Kødbyen den 7. september 2023, hvor aktører fra både organisationsverdenen, erhvervslivet og kulturbranchen vil dele deres erfaringer med at bruge data i det politiske arbejde,…

+ Læs mere


Lisbeth Tolstrup er ny næstforperson i Dansk Kunstnerråd. Hun kommer fra organisationen Kvindelige Kunstneres Samfund (KKS), og blev valgt på Dansk Kunstnerråds konstituerende bestyrelsesmøde den 6. juni 2023. ”Dansk Kunstnerråd har en vigtig, samlende rolle i kunst- og kulturlivet, som jeg glæder mig til at være med til at videreudvikle,” siger hun, der med sin…

+ Læs mere


Folketinget har 1. juni vedtaget et lovforslag, der gennemfører 2. del af EU’s direktiv om ophavsretten i det digitale indre marked. Det er en god nyhed, som vil give bedre rettigheder for bl.a. musikere, billedkunstnere og forfattere, lyder det fra Nis Rømer, forperson i Dansk Kunstnerråd: ”Vi har ventet længe på en modernisering af ophavsretsloven,…

+ Læs mere


Hvilke indtægter har kunstnere? Hvad er aldersfordelingen? Hvordan finansierer de barsel og sygedage? Og hvordan er deres tilknytning til arbejdsmarkedet og deres uddannelsesniveau? Det er nogle af de spørgsmål, vi får svar på, når de første resultater fra Dansk Kunstnerråds og Danmarks Statistiks store dataprojekt Kunstnere i Tal offentliggøres til efteråret. Lige nu er projektet…

+ Læs mere


At udvikle Dansk Kunstnerråd, så kunstnerne får en stærkere stemme i den politiske samtale. Og sikre, at kunstnerne bliver inviteret med ind i de processer, hvor kulturpolitikken udformes. Det er ambitionen for Dansk Kunstnerråd, der det seneste års tid både har styrket sit arbejde med databaseret politisk interessevaretagelse, og har påbegyndt en nødvendig organisationsudvikling. Begge…

+ Læs mere


Nu bliver det anerkendt fra øverste politiske hold, i hvor høj grad kunst og kultur skaber værdi. Både i form af stærke fællesskaber, demokrati og livskvalitet – og som værdifulde erhverv, der bidrager væsentligt til samfundsøkonomien og skaber vækst. Det sker i den nye kulturpolitiske redegørelse, som kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) og Kulturministeriet har offentliggjort…

+ Læs mere


Dansk Kunstnerråd er glad for at kunne byde to nye organisationer velkomne som nye medlemmer under organisationens paraply: Danske Dramatikere og Dansk Musikpædagogisk Forening. “Vi oplever en stigende interesse for at deltage i det arbejde, Dansk Kunstnerråd udfører. Det er positivt og viser, at der er brug for den samlende politisk-strategiske rolle, vi har. Vi…

+ Læs mere