Posts Tagged: Nyhed


Bedre arbejdsvilkår, mental trivsel og sikring af kunstneres og kulturskaberes rettigheder i forhold til kunstig intelligens. Det er nogle af fokuspunkterne for Dansk Kunstnerråds nye bestyrelse, der netop har afholdt sit første bestyrelsesseminar. På seminaret, der fandt sted hos KUFA – Kunstnernes Fagforening i Odense, konstituerede bestyrelsen sig og genvalgte Lisbeth Tolstrup (Kvindelige Kunstneres Samfund)…

+ Læs mere


Dansk Kunstnerråds rådsmedlemmer samledes til årsmøde den 15. maj 2024 i højt solskin i Kunstnerrådets sekretariat på Nørrebro. Her valgtes Søren Bang Jensen til ny forperson. Han afløser Nis Rømer, der giver ledelsesstafetten videre efter to år på posten. Søren Bang Jensen har erfaring fra bestyrelsesarbejde i både Dansk Skuespillerforbund og Dansk Kunstnerråd. I sin…

+ Læs mere


Leder du efter vejledning til dit skatteregnskab som kunstner? Så har du altid et vigtigt redskab ved hånden med hæftet Kunstnernes Beskatning, som Dansk Kunstnerråd udgiver hvert år. Nu er Kunstnernes Beskatning 2024 udkommet med opdateringer og nyt kunstnerisk udtryk, skabt af billedkunstner Maj Horn i samarbejde med grafiker Hanna Bergman. Kunstnernes Beskatning 2024 er…

+ Læs mere


Sammen med Aron – Center for bæredygtigt arbejdsliv, seks organisationer og to forskere har Dansk Kunstnerråd gennem de seneste to år været med i udviklingsprojektet GRO. Målet for projektet har været at udvikle et dialogværktøj, som kunstnere og kulturarbejdere kan benytte i fællesskaber – såkaldte GRO Netværk – til at fremme bæredygtige arbejdsliv. På et…

+ Læs mere


I dag offentliggør Danmarks Statistik den første samlede statistik om kunstnere på tværs af kunstområderne. Den nye kunstnerstatistik er den første af sin art herhjemme og er del af udviklingsprojektet Kunstnere i Tal, som er et samarbejde mellem Danmarks Statistik, Dansk Kunstnerråd og 19 af rådets medlemsorganisationer. Statistikken Kunstnere i Danmark bygger på datatræk fra…

+ Læs mere


Aftalen om næste års finanslov er en god nyhed for kulturen. Det mener Dansk Kunstnerråds forperson Nis Rømer, som dog savner, at finansloven tydeligere prioriterer gode rammer for kunstnerisk produktion. ”Det er positivt, at regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier sætter handling bag ordene om at ville løfte kulturen. Ikke mindst på filmområdet…

+ Læs mere


Visionær kulturpolitik skal bygge på solid viden om kunstneres arbejdsvilkår. Derfor er arbejdet for at sikre flere og bedre data på tværs af kunstområderne et af de emner, der er på dagsordenen, når Dansk Kunstnerråd er i dialog med politikere og beslutningstagere om at fremme kunstnernes vilkår og branchen bredt. I oktober og november 2023…

+ Læs mere


Dansk Kunstnerråd er glad for, at regeringen har lyttet til høringssvar fra bl.a. kunst- og kulturlivet, og på den baggrund har revideret det lovforslag, der skal hindre koranafbrændinger. ”Lovforslaget balancer nu i langt højere grad behovet for at hindre koranafbrændinger og samtidigt sikre den kunstneriske ytringsfrihed,” siger Nis Rømer, forperson for Dansk Kunstnerråd. I det…

+ Læs mere


Dansk Kunstnerråd har indgået en aftale med Samrådet for Ophavsret om at løse administrative opgaver for Samrådet.  Aftalen betyder bl.a., at Kunstnerrådet bliver sekretariat for Samrådet, der er en sammenslutning af faglige organisationer, som alle arbejder for at styrke skabende og udøvende kunstneres ophavsret. Nis Rømer, forperson for Dansk Kunstnerråd er glad for den nye aftale,…

+ Læs mere


Kunstnere og kunstnerorganisationer i Dansk Kunstnerråds medlemskreds advarer imod det lovforslag, som regeringen har fremsat for at standse den senere tids offentlige afbrændinger af koranen. Kunstnerne og deres organisationer peger på, at lovforslaget om forbud mod krænkelse af religiøse symboler begrænser den kunstneriske ytringsfrihed. Det gør Dansk Kunstnerråd nu Justitsministeriet opmærksom på i et høringssvar:…

+ Læs mere


Regeringens finanslovsforslag på kulturens område er positivt og lover godt for fremtiden, mener Nis Rømer, forperson for Dansk Kunstnerråd. “Set over en bred kam får kulturen et markant løft i udspillet,” siger han. Finanslovsforslaget afsætter både trecifrede og mindre millionbeløb til nye tiltag, bl.a. et Kulturpas til udsatte unge, samt til specifikke kulturinstitutioner, bl.a. kunsthallen…

+ Læs mere


Data om kunstnervilkår, grøn omstilling i kulturlivet og bæredygtige arbejdsliv for kunstnere og kulturarbejdere. Det er nogle af de emner, Dansk Kunstnerråd taler om på Kulturmødet Mors i år, sammen med kulturmøde-deltagere og en lang række samarbejdspartnere, politikere og forskere. Kulturmødet Mors foregår i dagene 24.-26. august i Nykøbing Mors. Mødet sætter fokus på alt…

+ Læs mere


Bliv klogere på, hvordan databaseret viden kan bruges til politisk interessevaretagelse, når Dansk Kunstnerråd samler kunst- og kulturbranchen til seminar om det store dataprojekt Kunstnere i Tal. Det sker i Kødbyen den 7. september 2023, hvor aktører fra både organisationsverdenen, erhvervslivet og kulturbranchen vil dele deres erfaringer med at bruge data i det politiske arbejde,…

+ Læs mere


Lisbeth Tolstrup er ny næstforperson i Dansk Kunstnerråd. Hun kommer fra organisationen Kvindelige Kunstneres Samfund (KKS), og blev valgt på Dansk Kunstnerråds konstituerende bestyrelsesmøde den 6. juni 2023. ”Dansk Kunstnerråd har en vigtig, samlende rolle i kunst- og kulturlivet, som jeg glæder mig til at være med til at videreudvikle,” siger hun, der med sin…

+ Læs mere


Folketinget har 1. juni vedtaget et lovforslag, der gennemfører 2. del af EU’s direktiv om ophavsretten i det digitale indre marked. Det er en god nyhed, som vil give bedre rettigheder for bl.a. musikere, billedkunstnere og forfattere, lyder det fra Nis Rømer, forperson i Dansk Kunstnerråd: ”Vi har ventet længe på en modernisering af ophavsretsloven,…

+ Læs mere


Hvilke indtægter har kunstnere? Hvad er aldersfordelingen? Hvordan finansierer de barsel og sygedage? Og hvordan er deres tilknytning til arbejdsmarkedet og deres uddannelsesniveau? Det er nogle af de spørgsmål, vi får svar på, når de første resultater fra Dansk Kunstnerråds og Danmarks Statistiks store dataprojekt Kunstnere i Tal offentliggøres til efteråret. Lige nu er projektet…

+ Læs mere