Bedre ophavsrettigheder på tværs af kunstarter

Folketinget har 1. juni vedtaget et lovforslag, der gennemfører 2. del af EU’s direktiv om ophavsretten i det digitale indre marked. Det er en god nyhed, som vil give bedre rettigheder for bl.a. musikere, billedkunstnere og forfattere, lyder det fra Nis Rømer, forperson i Dansk Kunstnerråd:

Moderniseringen af ophavsretsreglerne indebærer bl.a. en styrkelse af kunstneres digitale ophavsret. Illustration: Europa-Parlamentets kontor i Danmark.

”Vi har ventet længe på en modernisering af ophavsretsloven, og det er positivt, at EU’s ophavsrettighedsdirektiv nu endelig implementeres i Danmark, med fokus på de særlige vilkår, som gør sig gældende her,” siger han.

De nye ophavsretsregler skaber bl.a. større transparens om, hvordan kunstneres værker bruges, og giver kunstnerne bedre mulighed for indtjening, f.eks. via streamingtjenester.

”At styrke kunstneres digitale ophavsrettigheder er afgørende for, at kunstnere kan få en fair betaling. Men der er stadigt langt til, at kunstnere får en betaling, der modsvarer den store værdi, vi skaber. Ofte er forhandlingssituationen skæv, og kunstnerne er dårligt stillede,” siger Nis Rømer.

Ophavsrets-arbejdet fortsætter
Kulturminister Jakob Engel-Schmidt siger i en pressemeddelelse fra Kulturministeriet bl.a., at moderniseringen af ophavsretsreglerne kun er første skridt i et løbende arbejde:

”Vi kommer til at arbejde videre med reglerne om ophavsret, så de bedre følger med den teknologiske udvikling. Et af de områder, som vi vil have fokus på, er indtoget af kunstig intelligens, som kræver, at vi forholder os til, om de regler om ophavsret, vi har i dag, kan blive bedre.”

Det er Nis Rømer helt enig i:

”Det er i disse år, at en fri, demokratisk og åben digital offentlighed skal sikres. Det er også nu, vi skal sikre kunstneres rettigheder i den digitale økonomi. Der er meget at arbejde videre med, ikke mindst i forhold til kunstig intelligens, som kommer til at spille en stadig større rolle i kunst- og kulturlivet.”

Moderniserede ophavsretsregler: Kunstnerpakken
De nye ophavsretsregler indeholder bl.a. en ’kunstnerpakke’, som slår fast ved lov, at autoren (dvs. den kunstner, der har skabt værket, musikken, teksten etc.) har ret til en ’passende og forholdsmæssig betaling’ ved overdragelse af rettigheder. Det betyder, at det nu er indskrevet i loven, at kunstneren altid har ret til fair betaling, når andre tjener penge på det, kunstneren har skabt. F.eks. musik, der udgives på en streamingtjeneste eller bruges i en film.

De nye ophavsretsregler indfører også en ny gennemsigtighedsforpligtelse. Det er en ret for ophavsmænd til at få opdaterede, relevante og fyldestgørende oplysninger om, hvordan deres kunst bruges. Det kan f.eks. give musikere indsigt i, hvordan Spotify bruger og tjener penge på deres musik. Retten skal bl.a. bruges til at vurdere, om betalingen er høj nok.

Der bliver desuden indført en aftalejusteringsordning, som betyder, at autorer har ret til at kræve yderligere passende og rimelig betaling fra f.eks. tv-selskaber eller streamingtjenester – efter de har indgået en aftale. Det giver kunstnere mulighed for at få justeret aftaler, hvis den oprindeligt aftalte betaling viser sig at være for lav i forhold til alle de efterfølgende indtægter, som kan komme.

Endelig fastlår kunstnerpakken, at kunstneres rettigheder fra pakken ikke kan fraviges i kontrakter. Så er man som kunstner sikret sine rettigheder, uanset hvad man skriver under på i en kontrakt.

Kilder: Kulturministeriet og Dansk Musiker Forbund.

 

Tilmed dig vores nyhedsbrev