Kunstnere og kulturskabere i fælles opfordring: Kunstig intelligens skal reguleres bedre

Der er brug for at opdatere lovgivningen på AI-området, hvis vi vil undgå, at ureguleret AI (kunstig intelligens) slår bunden ud af kunsten og kulturen – økonomisk, kulturelt og demokratisk.

Sådan lyder det i en fælles kronik, som en lang række kunst- og kulturorganisationer, herunder Dansk Kunstnerråd, står bag.

Kronikken kan læses i Mediawatch: Mennesker skal forme fremtidens fortællinger

og i Avisen Danmark: 32 kunstnere og kulturproducenter: Vi står ved en skillevej med kunstig intelligens

Indgå alliancer på tværs
Udfordringerne skyldes især, at forretningsmodellerne bag AI fokuserer på profit og data – ikke på moral, etik og lovgivning. Regeringen bør derfor lytte til de ekspertstemmer, vi har i Danmark, og alliere sig på tværs af Norden og Europa for at skabe klog og holdbar regulering af AI, skriver organisationerne i kronikken.

Organisationerne kommer også med deres bud på, hvilke rammer, politikerne bør skabe, for at regulere brugen af AI bedre. Det handler bl.a. om at sikre ansvarlighed, transparens og respekt for aftaler, så kunstnere/rettighedshavere altid får et rimeligt vederlag, når tech-selskabers bruger deres indhold.

AI-genereret portræt af Salvador Dalí: OpenAI DALL-E 2.

Dansk Kunstnerråd har fokus på AI
AIs betydning for kunstnere og kulturskabere er et fokusområde for Dansk Kunstnerråd i disse år.

Her er forperson Nis Rømer, næstforperson Lisbeth Tolstrup og bestyrelsesmedlem Søren Bang Jensen sammen med resten af bestyrelsen optagede af at styrke kunstneres og kulturskaberes rettigheder i forhold til AI.

”Kunstnere og kulturskabere er med til at levere indhold til udviklingen af kunstig intelligens – men som lovgivningen ser ud i dag, er vores rettigheder ikke tilstrækkeligt sikret. Derfor presser vi på politisk for at skabe handling på området,” siger Nis Rømer.

”Lovgivningen skal sikre, at den kunst og kultur, vi skaber, ikke frit kan bruges af tech-selskaber og AI-tjenester, men at vi kunstnere altid får betalt for det indhold, vi leverer,” siger Lisbeth Tolstrup.

”I sidste ende handler det også om at sikre, at kunst og kultur fortsat skabes af mennesker, ikke af maskiner. AI rummer både store udfordringer og store muligheder, og vi er nødt til at sørge for, at de nye teknologier respekterer kunstnernes og kulturskabernes rettigheder,” siger Søren Bang Jensen.

 

Læs mere om kunst og AI på dansk-kunstnerraad.dk:

Interview: ’Vigtigt at kunstnere er med til at forme brugen af AI’

Interview: ’AI giver muligheder jeg som kunstner ikke selv kunne udtænke’

Tilmed dig vores nyhedsbrev