’AI giver muligheder, jeg som kunstner ikke selv kunne udtænke’

Kunstig intelligens kan være et stærkt, kreativt redskab i kunstneres arbejdsprocesser. Men maskinen er ikke i gang med at overtage menneskets rolle som skabende kunstner. Det mener Cecilie Waagner Falkenstrøm, kunstner og indehaver af art-tech virksomheden ARTificial Mind, hvor hun i samarbejde med AI skaber kunst, der bl.a. stiller skarpt på de etiske og eksistentielle muligheder og dilemmaer, som kunstig intelligens medfører for vores liv, arbejdsliv og organisationer.

Sammen med sit team af softwareudviklere har Cecilie Waagner Falkenstrøm specialiseret sig i at bruge maskinlæring, blockchain, hacking og andre cutting-edge digitale teknologier til at skabe sin kunst, der udstilles flittigt i hele verden i disse år.

Hendes kunst er bl.a. vist på Victoria and Albert Museum i London, på den internationale kunstfestival Ars Electronica og på Kunstmuseet Trapholt herhjemme. Hun står desuden bag verdens første AI kunstværk i rummet på NASA’s del af Den Internationale Rumstation i 2021-22.

Cecilie Waagner Falkenstrøm. Foto: Artificial Mind.

”Det spændende ved at arbejde med AI som kunstner er, at det er et medskabende medie. De generative algoritmer, kan skabe noget kreativt, jeg ikke selv havde kunne nå frem til. AI kan vise nye veje at gå, skubbe mig i uforudsete retninger, og kan på den måde være en gave i den kunstneriske proces,” siger hun, der understreger, at det i sidste ende er hende selv, der vurderer, hvilken retning, arbejdet med et værk tager:

”Jeg kigger på det ud fra, om AI-algoritmen skaber noget, der rører mig. Giver det den stemning, jeg har tænkt, føler jeg noget, er det interessant? Hvis ikke, reprogrammerer vi softwarekoden, så vi kan få nogle resultater, der er mere interessante for den kunst, jeg skaber. Nogle gange kan det, AI når frem til, også være et benspænd, som ikke tilfører noget, jeg kan bruge i min proces. Men når det er bedst, skaber vi noget sammen, som hverken menneske eller maskine kunne have skabt alene,” siger hun, der den 29. august er inviteret til at fortælle om sit kunstneriske arbejde med AI på Dansk Kunstnerråds rådsmøde.

Det sker som led i Dansk Kunstnerråds indsats for at styrke den faglige vidensdeling mellem medlemsorganisationerne.

Læs også: Vigtigt at kunstnere er med til at forme brugen af AI

AI som kunstnerisk medskaber
Cecilie Waagner Falkenstrøms dybe kunstneriske praksis med AI får hende ikke til at frygte, at AI på sigt underminerer menneskets rolle som kunstner. Tværtimod:

”Mange taler om menneske mod maskine, og er bange for AIs betydning for kunsten. Det er ikke en relevant bekymring, mener jeg. Selvom AI er selvlærende, er det altid mennesket, der tager de afgørende beslutninger. Algoritmen vågner ikke bare op og tænker: Hej jeg vil lave kunst. Den er medskabende i min kunstneriske praksis, fordi jeg har oplært den til det. Jeg og mit team har bestemt, hvilke datasæt, den skal lære ud fra, og vi skriver de koder, der styrer den. Hvis de billeder eller tekster, AI-algoritmen skaber, ikke er kunstnerisk interessante for os, ændrer vi på koderne eller giver den nye data at arbejde med,” siger hun.

”Når det kommer til stykket, er AI bare matematik. Jeg træner den kunstige intelligens, så jeg kan bruge det i min kunst. Den kan overskue store mængder af indhold og generere forslag i tekst, lyd og billeder, som jeg ikke selv havde kunnet finde på, ud fra hundredetusindevis af data. Det er på godt og ondt. Nogle gange er det megafede kunstnerisk indspark, andre gange er det uinteressant. I mit team af softwareudviklere bruger vi mange forskellige AI-maskinlæringsmodeller, hvor vi f.eks. tager videnskabelige rapporter fra Stanford og MIT og bygger videre på deres forskningskode. På den måde er vi hele tiden i gang med at udfordre vores kunstneriske praksis teknologisk, gennem innovation i it-feltet,” siger hun.

Cecilie Waagner Falkenstrøm og ARTificial Mind: MADE OF STARDUST. Yet, It Moves, Copenhagen Contemporary, Sifs Plads (2023). Foto: David Stjernholm.

Maskinen bliver i boksen
Mennesket er altid i kontrol i arbejdet med AI, også – og måske især – når det gælder kunst, understreger Cecilie Waagner Falkenstrøm:

”Jeg er ikke bange for AIs betydning for kunsten. Men når vi taler kreative opgaver, som f.eks. at skabe illustrationer i rapporter og medier, så kan AI måske komme til at erstatte visse jobs i den kreative branche. Men også her vil der altid være mennesker, som er bedre end maskinen, tror jeg.”

”Så ja, maskinen er selvlærende, men nogen har programmeret den, så den f.eks. kan generere visuelt indhold. Det bliver den ikke kunstner af. Kunst handler om at ville det umulige og gå til grænsen af det eksisterende. Det er mennesker gode til. Maskinen er god til at følge en matematisk model, som den er programmeret til. Den lærer på den måde, den har lært at lære på. Den bryder ikke ud af sin boks.”

”Vi mennesker vil altid have behov for at bruge vores sanser og intuition. Det er noget dybt menneskeligt at længes efter at søge ud over det eksisterende og blive ved med at udvikle, hvad kunst er,” siger hun.

Cecilie Waagner Falkenstrøm har arbejdet med AI siden 2016, men for nylig, hvor AI-tjenester som ChatGPT og Midjourney er blevet frit tilgængelige for alle online, er diskussionen om, hvad de nye teknologier gør ved vores liv, blusset op. Det er en diskussion, kunstneren har været i gang med længe via sine værker, og hun er glad for, den nu er blevet en vigtig del af den offentlige samtale:

Mennesket i centrum
”AI og andre nye digitale teknologier har længe præget store dele af vores liv, ikke kun på sociale medier men også f.eks. i sundhedssektoren og på infrastrukturområdet. De har bare været mere usynlige, end de er nu,” siger hun.

Hendes værker er ofte interaktive, så publikum interagerer direkte med AI. På den måde håber hun at få folk til at reflektere mere over, hvilken rolle de nye teknologier spiller:

”Jeg synes, det er vigtigt at være bevidst om, at vi mennesker er de data, som teknologierne bruger. Det er afgørende, at vi får en demokratisk samtale, som sikrer, at teknologien har mennesket i centrum. Og der kan kunsten hjælpe os. I stedet for at tænke, at det er noget, nogen må sørge for at regulere ovre i EU eller i Silicon Valley, så sker der noget, når du får en kunstnerisk oplevelse med AI, direkte, på egen krop. Så er samtalen i gang.”

”Kunst kan være et vigtigt redskab til at reflektere over de etiske, filosofiske og politiske dilemmaer, som de her teknologier medfører. Men min kunst handler ikke om, at teknologien er god eller ond. Den handler om, hvilket liv vi vil have, og hvordan teknologien kan understøtte det.”

 

Tekst: Journalist Miriam Katz.

 

Blå Bog: Cecilie Waagner Falkenstrøm (f. 1984)
Cecilie Waagner Falkenstrøm har studeret på University of the Arts London, Royal College of Art i London og Copenhagen Business School. Siden 2016 har hun arbejdet i krydsfeltet mellem kunst og ny teknologi i sin egen kunstvirksomhed ARTificial Mind. Hun har vundet flere internationale kunstpriser og udstiller flittigt både i udlandet og herhjemme. I 2021-22 skabte hun verdens første AI-kunstværk i rummet på NASA’s del af Den Internationale Rumstation. Frem til den 16. oktober 2023 er hun aktuel i Danmark på Copenhagen Contemporarys udstilling Yet, it moves! Den 8.-24. september 2023 viser hun i FNs hovedkvarter i New York et nyt AI-værk, der handler om håb og empowerment i en tid med klimakrise og haltende Verdensmål.
Læs mere: www.artificialmind.ai

Tilmed dig vores nyhedsbrev