Vidensdeling hos Dansk Kunstnerråd om ophavsret og kunstig intelligens

RettighedsAlliancens direktør Maria Fredenslund fortalte om, hvordan organisationen arbejder for at sikre kunstneres og kreative indholdsskaberes ophavsret i en tid, hvor kunstig intelligens vinder frem.

På Dansk Kunstnerråds rådsmøde 30. april gav Maria Fredenslund, direktør i Rettighedsalliancen, rådsmedlemmerne et indblik i alliancens arbejde med at at skabe gode vilkår for de kreative brancher på internettet.

Det handler bl.a. om at håndhæve kunstneres og kreative indholdsproducenters ophavsret – og at gøre det sværere for tech-industrien uberettiget at bruge f.eks. bøger, billeder, musik og film til at skabe og træne kunstig intelligens.

En vigtig sejr
I 2023 lykkedes det således RettighedsAlliancens at stoppe det såkaldte Books3-datasæt, hvor piratkopierede e-bøger blev brugt til at træne kunstig intelligens.

Det drejede sig om et datasæt med i alt ca. 200.000 piratkopierede e-bøger, der stammede fra en ulovlig fildelingsside.

Materialet blev indsamlet og formateret med det specifikke formål at kunne blive brugt til træning af generativ kunstig intelligens modeller. Og gjort offentligt tilgængeligt på internettet, så alle kunne downloade datasættet.

Efter at have identificeret danske værker og forfattere i Books3 påbegyndte RettighedsAlliancen arbejdet med at få fjernet al offentlig adgang til datasættet.

Og i midten af juli 2023 valgte hosteren af Books3, efter henvendelse fra RettighedsAlliancen, at fjerne Books3 fra deres hjemmeside.

Det blev en gamechanger, sagde Maria Fredenslund bl.a. i sit oplæg hos Dansk Kunstnerråd, fordi det viser, at rettighedshavere ikke finder sig i, at ulovlige kopier af deres værker bruges til træning af kunstig intelligens.

Se Maria Fredenlunds Power Point oplæg fra Dansk Kunstnerråds rådsmøde her.

8 anbefalinger fra RettighedsAlliancen:

Ansvarlighed: Tech-selskaberne og brugerne af AItjenester skal respektere, at anvendelse af andres indhold kræver samtykke fra indholdsskaberne/rettighedshaverne.

Transparens: Der skal gælde en formodningsregel om, at der indgår ophavsretligt beskyttet indhold i kunstig intelligens-modeller. Herefter vil tech skulle dokumentere, de ikke har benyttet beskyttet indhold uden samtykke fra rettighedshaverne. Der bør udvikles adfærdskodekser, der danner grundlag for, hvordan regulering af AI skal overholdes.

Fairness: Der skal betales et rimeligt vederlag til rettighedshaverne for brugen. Der skal sikres en tilstrækkelig beskyttelse mod efterligninger af værker, frembringelser og personlige kendetegn.

Innovation: Beskyttelse af den intellektuelle ejendomsret er en væsentlig faktor for et velfungerende indre marked. Den er vigtig for at fremme innovation og kreativitet, men også for at forbedre beskæftigelsen og konkurrenceevnen, for den kan sikre, at skabere, opfindere og produktudviklere kan skaffe sig en rimelig indtægt for deres frembringelser og opfindelser.

Respekt for aftaler: Et velfungerende marked for rettigheder er til gavn for brugerne, borgerne, samfundet og rettighedshaverne. Tjenester skal respektere indgåelse af individuelle og kollektive aftaler, som kan sikre en retfærdig repræsentation af alle rettighedshavere.

Håndhævelse: Fast track proces og bindende afgørelser: afklaring af spørgsmål om data skal kunne behandles særskilt og hurtigt ved en tvistløsningsinstans. Det samme gælder, hvis det ikke er muligt at nå aftalebaserede løsninger.

Forbud: Krænkelser skal kunne forhindres blandt andet gennem forbud.

Dansk ret: når en tjeneste udbydes i Danmark, finder EU- og dansk ret anvendelse.

Kilde: RettighedsAlliancen.

Tilmed dig vores nyhedsbrev