Brev til kulturministeren

Kære Mette Bock

Dansk Kunstnerråd ser med glæde, at Kulturministeren – med udgangspunkt i Henrik Sveidahls rapport, har meldt klart ud – og nu markeret, at en tvangsfusion af uddannelserne på de videregående kunstneriske område ikke vil finde sted.

Helt grundlæggende mener Dansk Kunstnerråd, at det er en stor udfordring, at bevillingerne til kunst udannelserne er faldet støt år for år – samtidig med, at der ikke er afsat midler til at fremme nye kunstneriske erhverv. Denne udvikling fremgår klart af rapporten fra Sveidahl (og fremgår også af nedenstående figur).

I Dansk Kunstnerråd ser vi gerne, at flest mulige midler afsættes til kunst og kulturproduktion – og der investeres i fremtidige kunstgenerationer. De midler der er, skal ikke bruges på mere administration men på produktion og på at fremme vilkårene for de nye kunstnere som hvert år blive færdige med deres kunstneriske uddannelse. Flere rapporter har peget på, at ledighed og lav indkomst er et vilkår blandt nyudannede fra de danske kunst-akademier og blandt forfattere, bredt set. Derfor er det afgørende væsentligt at kunsten kommer ud til flere – og der afsættes midler og laves politiske initiativer så flest mulige kan starte virksomheder og leve af deres kunst. Det er ligeledes væsentligt at der satses på at skabe nye generationer af internationalt anerkendte danske kunstnere. Og dette sker ikke uden støtte til start-ups af kunstneriske virksomheder, atelier etc.

Skærmbillede 2017-11-07 kl. 13.48.03 kopi

I Dansk Kunstnerråd har vi et ønske om at øge omsætningen af kunst fra nyuddannede og få mere fokus på overgangen fra uddannelse til arbejdsmarked.

Derfor vil Dansk Kunstnerråd opfordre til flg.:

  1. At der arbejdes for fuldt skattefradrag på kunst-køb fra nyuddannede kunstnere i de første år af deres virke. Dette ville fremme start-ups og nye kunstnernavne
  1. At der arbejdes for en iværksætterydelse og starthjælp for nyuddannede fra de videregående kunstneriske uddannelser.

Dansk Kunstnerråd mener samtidig, at det er afgørende væsentligt at fremtidens kunstnere og kunstorganisationer ikke tænker i siloer men tænker i at fremme tværfaglig den faglige kunstudveksling. Der er samtidig et klart behov for videre og efteruddannelse. Kunstakademiet skriver selv i deres Forskningsstrategi for BKS 2016-18: ”Der mangler et samlende forskningsmiljø med klare retningslinjer og kvalitetssikring.” Dette er ekstra vigtig for fremtidens kunstnere da der bl.a. pga. globalisering stilles større krav til videnbasering (og viden om alt det kunst og kultur bidrager til i samfundet) -og også større krav til det kunstneriske niveau (et faktum som også nævnes i rapporten).

Vi vil derfor i Dansk Kunstnerråd opfordre til flg. initiativer, som der, i øvrigt, også peges på i Sveidahl rapporten:

1) Fremme en udvikling, hvor Kulturministeriet i højere grad giver uddannelsesområdet friere metoder til at prioritere faglige kunstopgaver og udgifter og dermed økonomi i partnerskaber mellem institutionerne. Med en struktur (som pt.), hvor der er 10 autonome institutioner er det ikke muligt at flytte opgaver og ressourcer på tværs.

2) Indtænk nye initiativer, som kan fremme den faglige koordinering mellem institutionerne på musik- og billedkunstområdet. Det er problematisk, at musik og billedkunst (som de eneste kunstområder under Kulturministeriet) er dækket af flere institutioner, hvor der ikke er optimal faglig udveksling og en systematisk opgavefordeling mellem institutionerne. Der skal derfor indtænkes nye initiativer, som kan fremme den faglige koordinering mellem institutionerne på musik og billedkunstområdet.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Dansk Kunstnerråd

Tilmed dig vores nyhedsbrev