Dansk Kunstnerråd hilser ny kulturminister velkommen

Dansk Kunstnerråd hilser Jakob Engel-Schmidt (M) velkommen som ny kulturminister. Vi ser frem til dialog om fremtidens kunst og kulturpolitik og glæder os over, at kunsten og kulturen har fået en fremtrædende rolle i det nye regeringsgrundlag.

Vi hæfter os særligt ved linjerne i regeringsgrundlaget, der fastslår, at regeringen vil: “Formulere en samlet og ambitiøs kulturpolitik, der skal løfte kunsten og kulturens stilling i samfundet og sætte pejlemærker for de enkelte kunst- og kulturområder, herunder for kunstnerisk frihed, kulturarv, kvalitet, publikum, talentudvikling og eksport.”

Samtidig er vi yderst positive overfor regeringens ambition om at: “Nedsætte et råd, der kan afdække og diskutere, hvordan kunst og kultur kan bidrage til at løse tidens store kriser, herunder klimakrisen, naturkrisen, velfærdskrisen og trivselskrisen.”

Kunsten skal tænkes med
I Dansk Kunstnerråd håber vi også, at den nye regering vil investere i kunsten og kulturen, når velfærden på både sundhedsområdet og arbejdsmarkedsområdet gentænkes. Det er også positivt,  at der lægges op til forsøg med kulturpas til unge uden for uddannelse eller job og til en opretholdelse af kulturbidraget.

Forperson i Dansk Kunstnerråd, Nis Rømer udtaler:

“Det er et godt grundlag, der understreger, at kunsten er en grundpille i vores samfund og demokrati. Regeringsgrundlaget kommer med en intention om at føre en aktiv og ambitiøs kulturpolitik, og tænker kunsten med i tiden store udfordringer.”

Læs Dansk Kunstnerråds valgoplæg her

Tilmed dig vores nyhedsbrev