Dansk Kunstnerråd og Region Nordjylland søger KUNSTNERTRIO til udviklingsprojekt. Professionelle kunstnere (en kunstnertrio) indenfor billedkunst, lydkunst og lyrik inviteres til at indsende forslag til mindre kunstprojekt på Aalborg Universitetshospital i Thisted. Aalborg Universitetshospital i Thisted satser på kunst som sundhedsfremmende tiltag. For at imødekomme en fremtidig udvikling af nære hospitalsrum med menneskets sundhed i centrum, ønsker Aalborg Universitetshospital i Thisted at etablere et samarbejde med kunstnere i forbindelse med et udsmykningsprojekt. Til projektet skal de udvalgte kunstnere skabe stedsspecifikke værker, der inddrager patienter og pårørende på afdelingerne for Akutmodtagelsen og M5 Palliation. Læs OPENCALL (hvor opgaven beskrives) – og søg HER. Deadline 15. april 2020. https://dansk-kunstnerraad.dk/wp-content/uploads/2020/02/opencallfinal_sygehuskunsttilhjemmeside.pdf