Evaluering peger på store potentialer i kunstnerisk læring

Kunstner i Klassen:

Evaluering af Kunstner i Klassen (KIK) peger på potentialer i kunstnerisk læring og skaberrum mellem kunstnere og lærere indenfor en bred række af kunstarter

I alt for mange år har de kunstneriske og kulturelle fag været nedprioriteret i folkeskolen og på seminarierne landet over. Og det er på trods af, at kunst og kultur spiller en afgørende betydning i læringsprocesser.

Det mener Dansk Kunstnerråd, som står bag udviklingsprojektet Kunstner i Klassen (KIK). Konklusionerne fra udviklingsprojektet ligger nu klar i en ekstern evaluering, som baserer sig på feltarbejde fra undervisning, logbøger og interviews med både lærere og kunstnere. Med Kunstner i Klassen-projektet (KIK-projektet) har det været Dansk Kunstnerråds ambition at løfte kvaliteten af de kreative fag og samtidig sætte fokus på betydningen af at børn og unge møder kunstneriske greb igennem deres skolegang. Kunstner i Klassen er et udviklingsprojekt som har været mange år under udvikling og blev realiseret på to skoler i Thisted, nemlig Hurup skole i uge 39, og Tingstrup skole i uge 40 i 2017. Det bestod af to-ugers forløb i alt tolv klasser med 6 -7 professionelle kunstnere tilknyttet indenfor kunstarterne: musik, billedkunst, scenekunst, kunsthåndværk og design og litteratur og film fordelt på klassetrinene 3. – 8. Klasse. Der tegner sig nogle klare potentialer og anbefalinger for fremtidige Kunstnere i Klassen projekter:

Evalueringen peger bl.a. på flg. 4 områder:

  1. Der er et klart innovationspotentiale i mødet mellem kunstner og lærer-elev men det forudsætter, at kunstnere bliver opmærksomme på dette og stifter bekendtskab med dette på de kunstneriske uddannelser eller i praktikforløb på de kunstneriske uddannelser.

  2. Der er potentialer i at skabe et fælles sprog mellem kunstner der øger bevidstheden omkring kunstneriske processer og kunstens tilgange til fagene i skolen/undervisningen.
             
  3. Der skal skabes variation og varighed i forankringen af kunstneriske fag på klassetrin. Der skal være mulighed for at alle klassetrin stifter bekendtskab med alle kunstfag. Alle kunstfag (musik, scenekunst, kunsthåndværk, billedkunst, litteratur eller film) kan udføres på forskellige niveauer, der er målrettet de enkelte klassetrin. Det vil bidrage til et højere kulturelt dannelsesniveau, når elever får kontinuerlig erfaring med de forskellige kunstfag på alle klassetrin.
  4.  Der skal gøres plads til skaberrummet og gentagelsesprocesserUvisheden i den kunstneriske proces er en særlig kvalitet som elever og lærere kan drage nytte og erfaring af Dette skaberrum har svære vilkår i den struktur, der opereres med i skolen, ligesom det er en udfordring for elever at dvæle ved. Får elever og lærere større erfaringer med disse diffuse og langstrakte processer i skolen, vil det skabe større overskud og udholdenhed til at håndtere forskellige situationer, der ikke behøver at være æstetiske. 

Efter at have fulgt udviklingsprojektet og i lyset af konklusionerne og anbefalingen fra dette projekt, er det klart at Dansk Kunstnerråd meget gerne ser, at der bliver skabet en varig Kunstner i Klassen (KIK) ordning.

Længe har kunst og kultur været underprioriteret i folkeskolen – og nu sidder vi faktisk med en model for hvordan vi kunne gennemføre flere forløb, hvor kunstnere aktivt bruger deres faglighed i klasserummet til inspiration for både børn og folkeskolelærere i hverdagen. Vi har den viden der skal til og er parat til flere lignende projekter. Lad os endelig komme i gang, udtaler formand for Dansk Kunstnerråd, Jørgen Thorup.

Uddybende spørgsmål? – Kontakt Dansk Kunstnerråd v. Sekretariatsleder, Anne-Mette Wehmüller dkr@danskkunstnerraad.dk , mobil: 21 34 00 00.

Link til evaluering med anbefalinger:
KIKRAPPORT2017færdig

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmed dig vores nyhedsbrev