Inspirerende møde om kunst og bæredygtighed

Kunst og kultur kan spille en vigtig rolle i den grønne omstilling – f.eks. ved at skabe større forståelse og engagement i klimakrisen og give os bud på, hvordan vi håndterer den.

Det blev der givet konkrete, kunstneriske eksempler på, til et fyraftensmøde i Dansk Kunstnerråds sekretariat, arrangeret i et samarbejde mellem Bæredygtigt Kulturliv NUForeningen af Energi- og Miljøjournalister og Dansk Kunstnerråd.

På fyraftensmødet d. 26. september med titlen Formidlingens Kunst: Kultur – det nødvendige, fjerde ben i bæredygtighed, fortalte tre medlemmer fra Foreningen af Energi- og Miljøjournalister om deres kunstneriske praksis.

De tre oplægsholdere, Mette Kirkegaard, Martin Høybye og Jesper Tornbjerg, trækker alle på forskellige måder på virkemidler fra kulturens verden, bl.a. sangskrivning, fortælling og børnelitteratur.

Og det var inspirerende at få indblik i kunstneriske praksisser, der forholder sig til bæredygtighed i bred forstand, fortæller Anne-Mette Wehmüller, sekretaratschef i Dansk Kunstnerråd.

“Der er behov for kunstneriske greb, der kan give os blik for klimakrisen, fordi den menneskelige faktor er så vigtig i den grønne omstilling. Samtidig er systemiske forandringer og investeringer afgørende, og i Dansk Kunstnerråd vil vi i den kommende tid i et samarbejde med Bæredygtigt Kulturliv NU udveksle erfaring og viden om, hvad både kunstnere, organisationer og institutioner i kunst -og kulturbranchen kan bidrage med,” siger hun.

Tak til alle engagerede mødedeltagere og oplægsholdere!

 


🌱 Jesper Tornbjerg: Børnebøger om FN’s Verdensmål: Kommunikation i børnehøjde. Om at formidle kompliceret stof for børn og hvordan det kan smitte af på journalistik for voksne.

🌱 Mette Kirkegaard: Den levende og lindrende fortælling på tværs af generationer: Sangskrivning, fortælling og naturlyd – stærke værktøjer til at lindre i fællesrum.

🌱 Martin Høybye: Kunstneren som forsker i klima- og biodiversitetskriserne. Ph.d. i miljøhumaniora og har udviklet sangskrivning som etnografisk forskningsmetode.

 

 

Tilmed dig vores nyhedsbrev