Kommentar til medieaftalen: Jørgen Thorup, formand i Dansk Kunstnerråd

I en tid med fake news og globale techgiganter er det afgørende væsentligt for vores demokratiske debat, at vi investerer i public service.

Dansk Kunstnerråd finder det stærkt bekymrende, at regeringens udspil til en en ny medieaftale (med afsæt i  den økonomiske ramme i licensaftalen) fortsat indeholder  en meget stor reduktion af de midler vi samlet set bruger på public service i Danmark. I en tid som denne burde i stedet værne om den demokratiske debat og afsætte flere midler til området på den nationale arena, udtaler formand for Dansk Kunstnerråd Jørgen Thorup.

Blandt positive takter i medieaftalen kan nævnes,  at der udbydes en ny tv-kanal med kulturindhold og folkeoplysning samt en ny DAB-radiokanal med klassisk musik og kultur-formidling.

Dansk Kunstnerråd opfordrer forligspartierne i en kommende public-service aftale til at have fokus rettet mod, at dansk produceret kunst og kultur prioriteres økonomisk – og den opstillede ramme ikke får utilsigtede konsekvenser for dansk public service,  afslutter formanden for Dansk Kunstnerråd

Besparelser indenfor public service fremlagt i regeringens medieaftale, Nye Medier Nye Vaner, Nye Tider omfatter bl.a. flg.:

  • TV2 Regionerne skal spare 2 pct. om året 
  • DR skal skæres i antallet af kanaler – fra seks til fire (2 kanaler nedlægges) 
  • DR skal spare 20 pct. over de kommende år – i alt ca. 700 mio.
  • Radio24Syv skal spare ca. 30pct (skal annoncefinansieres)
  • Salg af TV2 igangsættes 40 pct. af TV2 skal først sælges – staten ønsker at sælge hele TV2
  • Der puttes flere penge i public service puljen. Størrelsen bliver i alt 220 mio. kr. DR kan ikke søge fra denne
  • Der udbydes en ny privat tv-kanal med kultur og folkeoplysning
  • Der udbydes en ny DAB-radiokanal
  • Digitale medier fritages moms, så de får samme vilkår som trykte medier

Link til Regeringens udspil til ny medieaftale:

https://kum.dk/fileadmin/ImageVault/Kulturpolitik/Medier/udspil_2018/Regeringens_medieudspil_2018.pdf

Uddybende spørgsmål? kontakt Dansk Kunstnerråd v. sekretariatschef, Anne-Mette Wehmüller på 21 34 00 00.

Tilmed dig vores nyhedsbrev