Kompensation til kunsten og kulturen under COVID 19

Dansk Kunstnerråd finder det positivt at regeringen og arbejdsmarkedsparter så hurtigt er blevet klar med en ny midlertidig om lønkompensation, som også dækker kunsten og kulturen. Selvom det er meldt ud at aftalen dækker lønmodtagere i alle de private virksomheder, herunder også foreninger, fonde og selvejende institutioner, der er ekstraordinært hårdt økonomisk ramt som følge af COVID-19, vil Dansk Kunstnerråd, som repræsenterer ca. 20.000 kunstnere i Danmark, gøre opmærksom på, at en meget stor række af vore medlemmer i Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer står i en økonomisk udsat position lige nu.

Det er velkendt at mange kunstnere arbejder som freelancere i enkeltmandsvirksomheder i den kunstneriske branche. Som følge af COVID 19 ser vi pt. masseaflysninger af både store kunst og kulturevents samt mindre koncerter, performances mm.

Vi skal – i den nuværende krisesituation huske på, at der bag disse kunst- og kulturoplevelser findes udøvende og skabende kunstnere. Det er en STOR gruppe af vore medlemmer for hvem aftaler/ordrer/udstillinger rykkes eller lægges ned – samtidig med, at dagpengesystemet ikke nødvendigvis kan bruges, udtaler formand for Dansk Kunstnerråd Jørgen Thorup.

Det er en stor udfordring at finde løsninger, som på bedste vis kan kompensere. Det er derfor et område, som vore medlemsorganisationer allerede er i dialog med kulturministeren og relevante aktører omkring. Vi må ikke glemme denne gruppe når det samlede puslespil indenfor kunst- og kulturbranchen samles, udtaler formand for Dansk Kunstnerråd Jørgen Thorup.

Dansk Kunsterråd er paraplyorganisation for 24 professionelle kunstorganisation.
For kontakt til bestyrelse og info: www.danskkunstnerraad.dk
Anne-Mette Wehmüller, sekretariatschef dkr@danskkunstnerraad.dk
mobil 21 34 00 00.

 

Tilmed dig vores nyhedsbrev