Kulturens analyseinstitut: Data fra udøvende og skabende kunstnere er afgørende!

I Dansk Kunstnerråd er vi glade for, at der i finansloven for 2022 er opnået enighed om, at der er behov for at arbejde med kunst og kulturdata. I Dansk Kunstnerråd har vi kæmpet for mere data på området igennem årtier. Vi hilser derfor Kulturens analyseinstitut velkommen og opfordrer til et tæt samarbejde om denne store opgave med de professionelle kunstorgansiationer. I lyset af covid, er dette arbejde kun blevet endnu vigtigere. Kunst og kulturdata er nemlig afgørende når bla. politikere skal rådgives omkring området. Med finansloven er aftaleparterne – som bekendt – blevet enige om at afsætte midler til etablering af kulturens analyseinstitut. Kulturens analyseinstitut skal, iflg. aftaleteksten, understøtte viden om branchens forhold og kulturens betydning for borgernes trivsel.

I Dansk Kunstnerråd er vi derfor også i gang med et meget stort dataarbejde, som omfatter pandemiens indvirkning på kunstnernes indtjening, løn og beskæftigelse samt kunstnerisk virke og produktion. Dataundersøgelsen tager udgangspunkt i en analyse af de professionelle kunstnere, der er organiseret under Dansk Kunstnerråd og ligger klar i det nye år. Dette er et repræsentativt antal af Dansk Kunstnerråds organisationer, i alt ca. 15.000 medlemmer, der er blevet spurgt. Og dette arbejde sker i et samarbejde mellem Danmarks Statistik, Rambøll og Dansk Kunstnerråd.

Data fra de professionelle kunstneres hånd er afgørende i arbejdet med både at analysere og forbedre kunstnernes indtjening og arbejdsliv samt den store betydning kunsten har for samfundsøkonomien. Vi hilser Kulturens analyseinstitut velkommen og opfordrer til et meget tæt samarbejde om denne store opgave da data fra de professionelle kunstnere og dem der producerer kunstnerisk indhold, er afgørende.

Mange hilsner fra bestyrelsen i Dansk Kunstnerråd

Jørgen Thorup, formand Dansk Kunstnerråd, Danske Populærautorer
Nis Rømer, Billedkunstnernes Forbund
Sara Indrio, Dansk Artist Forbund
Søs Nyengaard, Dansk Musiker Forbund
Benjamin Boe, Dansk Skuespillerforbund
Bo Gunge, Dansk Komponistforening
Søren Krogh, Autor
Peter Adolphsen, Skønlitterære Forfattere
Lin Alluna, Danske Filminstruktører

Om Kulturens analyseinstitut i aftaleteksten til Finansloven 2022:

Aftalepartierne er enige om at afsætte midler til etablering af Kulturens Analyseinstitut, som skal understøtte mere viden om kulturbranchens forhold og kulturens betydning for borgernes trivsel, bl.a. med afsæt i evidens- og forskningsbaserede undersøgelser. Kulturens Analyse- institut etableres som et uafhængigt institut. De nærmere rammer for etablering og formål med Kulturens Analyseinstitut drøftes med aftalepartierne i første kvartal 2022. Der afsættes 4,0 mio. kr. i 2022 og 8,0 mio. kr. årligt i perioden 2023-2025.

https://fm.dk/media/25335/aftale-om-finansloven-for-2022.pdf

For uddybende spørgsmål, kontakt sekretariatschef i Dansk Kunstnerråd på dkr@dansk-kunstnerraad.dk

Tilmed dig vores nyhedsbrev