Kunsten er et must-have

 

Den 22. maj var der optaktsdebat i Fællessalen på Christiansborg – arrangeret af Dansk Kunstnerråd og Have Kommunikation i fællesskab med Kulturmødet. Hovedspørgsmålet ved debatten var: “Hvad kan kunsten i danskernes hverdag?”. Clement Kjersgaard var moderator for den livlige debat, og kulturudvalgets formand Orla Hav var vært.

Vi fangede formanden og stillede ham en række spørgsmål om den rolle, som kunsten spiller – og bør spille – i danskernes hverdag.

Er kunsten et must-have eller et nice-to-have i danskernes hverdag?
”Kunsten er et must-have. Vi har alle sammen behov for at blive udfordret på forestillinger om verden og tilværelsen. For at nuancere tilværelsens mangfoldighed. Og her rammer kunsten ofte gennem sin store diversitet.”

Hvad er fra dit perspektiv et særdeles godt eksempel på, at kunsten gør en positiv forskel i danskernes liv?
”Et meget konkret eksempel er realiseringen af Vendsyssel Teater i Hjørring, som har bidraget til at brande og løfte selvforståelsen i en landsdel, der ofte – uretmæssigt – betegnes som værende langt væk. Selv om teatret er rammen om kunst og kultur, er det også døråbningen til oplevelser og udfordringer i tilværelsen.”

Hvorfor er det vigtigt, at børn stifter bekendtskab med kunsten og kunsthistorien fra en tidlig alder?
”Fordi vi skal inspirere børn og unges nysgerrighed på livet og verden. Her repræsenterer kunst og kultur gode virkemidler, der gør brugeren mere bevidst om eget liv og om samspillet med éns medmennesker.”

Er der fra dansk erhvervslivs side stor nok forståelse for den rolle, som kunst og kultur kan – og bør – spille i danskernes hverdag?
”Mit indtryk er, at indsatsen fra erhvervslivet er meget forskellig, nogle er super-over-engagerede, mens andre er tilbøjelige til at glemme kunsten. Men det er mit indtryk, at engagementet er i vækst – hvilket er til gavn for både erhvervslivet og samfundet.”

Hvad er det primære stridspunkt i den danske kunst- og kulturdebat?
”Det er desværre pengene – men også tendensen til at båse sig for stærkt i forhold til den diversitet, som kunsten udgør.”

 

Tilmed dig vores nyhedsbrev