Kunsternes Beskatning 2021 er klar !

Kunstnernes Beskatning 2021 er klar. I år har vi bl.a. valgt at kommentere på driftsudgifter og skatteproblematik i forhold til kompensationsordningerne under covid-19. Kunstnernes Beskatning er en kommenteret skattevejledning med afgørelser og eksem-pler fra praksis, som viser, at der ofte er forskellige muligheder for fortolkning af regler-ne. Skattevejledningen er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd med årlige opdateringer – i år i et samarbejde med Peter Hansen og Dansk Kunstnerråds skatteudvalg. Vi håber, at Kunstnernes Beskatning 2021 vil være til gavn og glæde for kunstnere, revi-sorer, rådgivere og myndigheder.FIND Kunstnernes Beskatning 2021 her:
Kunstnernesbeskatning_ 2021_tilupload

Tilmed dig vores nyhedsbrev