Kunstner i Klassen (KIK) på to folkeskoler

Kunstnere i klassen (KIK) på to folkeskoler !

Kunst og kultur kan noget helt særligt når det står til at inspirere, løfte og skabe fællesskaber lokalt på skolerne. Dette er baggrunden for projektet Kunstner i  Klassen (KIK), som løber af stablen på henholdsvis Hurup og Tingstrup folkeskoler i uge 39 og uge 40.  Bag udviklingsprojektet står Dansk Kunstnerråd med støtte fra en række fonde, Region Nordjyllands Kulturpulje og Kulturministeriets Huskunstnerordning.

Kunstner i klassen projektet (KIK) skal med professionelle kunstnere som undervisere kvalificere eleverne på et bestemt klassetrin i deres arbejde med og oplevelse af forskellige kunstgenrer og kunstgreb.  Med undervisningsforløb er det både målsætningen at nå ud til en række børn og unge og samtidig give skolerne en kunstnerisk løft.

Kunstarterne er fordelt i flg. genrer/klassetrin og i alt 7-8 professionelle kunstnere vil være deltagende gennem forløbet

3. klasse: Musik
4. klasse: Billedkunst
5. klasse: Scenekunst
6. klasse: Kunsthåndværk/design
7. klasse: Litteratur
8. klasse: Film

Kunstner i Klassen projektet er et pilotprojektet, som bliver evalueret og det er hensigten at erfaringerne fra evalueringen skal kunne bruges som model for lignende forløb på andre skoler i hele landet.   Hensigten med projektet er at folkeskolelever og lærere skal opnå en øget forståelse af hvad kunst og kultur kan i undervisningen.

Formand i Dansk Kunstnerråd, Jørgen Thorup har håb om at udviklingsprojektet kan bidrage til at give skolerne et kunstnerisk boost og samtidig bidrage til at sætte skub i en udvikling med fokus på at løfte kvaliteten i de kunstneriske praktiske fag:

” I alt for mange år har de kunstneriske og kulturelle fag været nedprioriteret i folkeskolen og på seminarierne landet over. Og det er på trods af, at kunst og kultur spiller en vigtig del i læringsprocesser. Med KIK-projektet håber vi at kunne løfte kvaliteten af de kreative fag og samtidig sætte fokus på betydningen af at børn og unge møder kunstneriske greb igennem deres skolegang.

På Hurup og Tingstrup skole glæder man sig til at gøre sig de første forsøg med et udviklingsprojekt, hvor alle kunstgreb kommer i spil.

Skoleleder på Hurup skole Tina Westergaard udtaler.

”Vi har haft mange kunst og kulturprojekter på Hurup skole.  Men jeg ser store potentialer i at dette udviklingsprojektet favner alle kunstgreb. Jeg ved at vore faglærere tørster efter input og inspiration til ny kreativ læring.”

– og Dorthe Ninn, som er skoleleder på  Tingstrup skole, supplerer:

”Jeg ser det som en unik chance – at vi i forlængelse af skolereformen i højere grad åbner folkeskolen op for professionelle kunstnere, som kan bidrage til at højne kvaliteten i billedkunst, musik og og inspirere med nye indgange og kunstneriske greb i  f.eks. danskfaget men også med tilgange som bredt set gavner børn og unges læring i folkeskolen. ”

Skal Kunstner i Klassen projektet forankres i hele Nordjylland og på sigt i hele Danmark er det væsentligt at få flere skoler i spil – og fra Regionrådets side er man glade for at det er Nordjylland som tager de første tilløb. Regionrådsformand i Nordjylland Ulla Astman udtaler: ” Vi er glade for, at regionens kulturpulje har kunnet bidrage til, at projekt ”Kunstner i klassen” realiseres i netop Nordjylland og på sigt kan forankres over hele landet. Det er efterhånden anerkendt, at kunst og kultur spiller en stor rolle, når der skal skabes gode læringsrum og lokalt forankrede fællesskaber. Men der er et stort behov for, at udvikle og udbrede denne erkendelse, således kunst og kultur kan blive en endnu større del af dagligdagen på skoler og uddannelsesinstitutioner i øvrigt. Netop her kan projekt Kunstner i klassen gøre en stor forskel.”

Info vedrørende projektet, kontakt.

Anne-Mette Wehmüller, sekretariatsleder i Dansk Kunstnerraard dkr@danskkunstnerraad.dk eller på mobil 21 34 00 00.

 

 

 

Tilmed dig vores nyhedsbrev