Kunstnerne har brug for stærk fælles stemme

Dansk Kunstnerråd skal skrue op for det, rådet allerede kan: Stå sammen om at tale kunsten op, både i forhold til de store dagsordener i tiden og som erhverv. Det siger Dansk Kunstnerråds nye forperson Nis Rømer, der har overtaget ledelsesstafetten fra tidligere formand Jørgen Thorup.

Sammen med næstforperson Søs Nyengaard og resten af bestyrelsen, der blev valgt på årsmødet i maj, begynder Nis Rømer nu arbejdet med at udstikke kursen for Dansk Kunstnerråd.

”Der er brug for at udvikle organisationen, så den kan mere. Hvordan vi gør det, skal vi definere sammen, men et sådant udviklingsarbejde er nødvendigt for, at Dansk Kunstnerråd kan stå tydeligere i offentligheden og i den politiske samtale,” siger han.

Dansk Kunstnerråds bestyrelse 2022 består af: Søren Bang Jensen (Dansk Skuespillerforbund), Kenneth Sand (Film- og TV-arbejderne), Benjamin Koppel (Dansk Artistforbund, ikke til stede på foto), Hans-Ole Herbst (Tegnerne) Olivia Chamby-Rus (Filminstruktørerne), Line Tjørnhøj (Dansk Komponistforening), Carsten Burke Christentensen (Danske Scenografer), Nis Rømer (Billledkunstnernes Forbund), Søs Nyengaard (Dansk Musikerforbund).

”Kunstnerne har brug for en stærk, fælles stemme, som kan inspirere politikere og beslutningstagere til at medtænke kunsten og kunstnerne overalt i samfundet. Ingen samler kunstnerne, som vi gør, og den særlige rolle, Dansk Kunstnerråd har, skal vi blive endnu bedre til at udfylde, bl.a. ved systematisk at indsamle og formidle viden om kunstneres arbejdsvilkår.”

Mere viden om kunstnervilkår
I februar i år præsenterede Dansk Kunstnerråd en omfattende undersøgelse, foretaget i samarbejde med Rambøll Management Consulting og Danmarks Statistik. Den viser, hvordan coronakrisen har påvirket den enkelte kunstners hverdag, virke og generelle vilkår. Og for Nis Rømer er det helt afgørende at fortsætte og bygge videre på dette arbejde.

”Dansk Kunstnerråd er eksperter på kunstnernes arbejdsvilkår. Den opgave skal vi løfte ved kontinuerligt at arbejde med data på kunstnernes økonomi og rammevilkår. Vi skal koordinere mellem organisationerne, så vi alle kan blive klogere og arbejde mere vidensbaseret,” siger han.

Kunstens samfundsmæssige værdi kan selvfølgelig ikke gøres op i excellark, understreger Nis Rømer:

”Men det er vigtigt, at vi f.eks. får sat tal på, hvor meget kunst- og kultursektoren bidrager med samfundsøkonomisk. Samtidig skal vi fortsat pege på, hvor vigtigt kunsten og kunstnernes arbejde er for sammenhængskraften, den demokratiske dannelse og innovationen i samfundet. F.eks. arbejder mange kunstnere med klima og bæredygtighed. De giver spændende svar på, hvordan vi kan leve på nye måder, og det kan vi som organisation også være med til at løfte frem,” siger han.

“Ingen samler kunstnerne, som vi gør, og den særlige rolle, Dansk Kunstnerråd har, skal vi blive endnu bedre til at udfylde.”
– Nis Rømer, forperson i Dansk Kunstnerråd.

Dansk Kunstnerråd har 24 medlemsorganisationer, der organiserer i alt ca. 18.000 kunstnere og kulturarbejdere indenfor alle kunstarter.

Nis Rømer er udøvende kunstner og underviser på Kunsthøjskolen i Holbæk. Han er tidligere forperson for Billedkunstnernes Forbund, som han har repræsenteret i Dansk Kunstnerråds bestyrelse siden 2016.

Tilmed dig vores nyhedsbrev