Kunstnerne og SKAT: Kunstnernes Beskatning 2018

Kunstnerne og SKAT:  Kunstnernes Beskatning 2018

Dansk Kunstnerråd udkommer igen i år med Kunstnernes Beskatning i ny revideret udgave. 2018 udgaven af Kunstnernes Beskatning byder på en gennemgang af ny praksis for momsfri-taget undervisning,  tilrettede satser for skattefrikørsel (befordringsgodtgørelse), tilrettede beløb/ændringer i reglerne for værdi af fri telefon samt afgørelser for reglerne vedrørende moms for tatovører.

Kunstnere er en mangfoldig gruppe, også skattemæssigt. Kunstnernes indkomst er ikke altid let at placere i forhold til skattelovgivningens standarder. Dansk Kunstnerråd er derfor glade for endnu engang at kunne udgive ’Kunstnernes Beskatning.’

’Kunstnernes Beskatning’ er en kommenteret skattevejledning med afgørelser og eksempler på praksis, som gerne skulle illustrere, at der ofte er forskellige fortolkninger af reglerne.

Dansk Kunstnerråd har siden 2002 udgivet skattevejledningen med årlige opdateringer.2018-udgaven indeholder opdaterede afsnit om bl.a. godtgørelse for parkering i forbindelse med job og momsfritagelse af kunstnernes undervisning. ’Kunstnernes Beskatning 2017’ kan findes som pdf-format på Dansk Kunstnerråds hjemmeside, under politikudvikling og  beskatning.

LINK:

https://dansk-kunstnerraad.dk/wp-content/uploads/2018/02/Pjece-2018AnneMWtilføjelser.pdf 

Det er vores håb, at ’Kunstnernes Beskatning 2018’ vil være til gavn og glæde for kunstnere, revisorer, rådgivere og myndigheder bredt set.

Uddybende spørgsmål? – kontakt Dansk Kunstnerråd v. Sekretariatschef, Anne-Mette Wehmüller 21 34 00 00.

 

 

 

Tilmed dig vores nyhedsbrev