Mere – ikke mindre kunst og kultur i public service – tak!

Mere –  ikke mindre kunst og kultur i public service – tak!

Af: Bestyrelsen i Dansk Kunstnerråd
Et aktuelt forslag om, at DR’s budgetter skal beskæres med 25 pct vil ikke blot ramme DR, men også underminere muligheden for at skabe gode rammer for kunst og kultur i public service. I lyset af , at vi befinder os i en tid, hvor der i Danmark, med alt tydelighed, er brug for flere forpligtende fællesskaber , er besparelser indenfor public service den helt forkerte vej at gå, mener Formanden i Dansk Kunstnerråd Jørgen Thorup.

Besparelsesforslaget motiveres bl.a. med at “der er brug for mindre plastic og pop” i DR’s programflader. I den sammenhæng glemmer man desværre, at DR er en meget stor kulturel institution, som giver honorarer til professionelle skuespillere, musikere, fotografer, forfattere mv, plus midler til diverse private produktionsselskaber.

DR betaler også de lovbefalede afgifter for brug af tekster, billeder og musik. Det er mange millioner der på den måde går til støtte af dansk kunst og kultur. Det kan umiddelbart lyde som noget vi alle kan undvære, men ingen skal tro, at det er muligt med så store besparelser uden at ramme kunsten og kunstnerne bredt.

God public service forbinder ideelt set mennesker, der ikke kender hinanden og aldrig kommer til at kende hinanden, i et forpligtende fællesskab, hvor vi kan genkende hinanden/forstå hinandens baggrunde.  Aldrig før har god public service været mere væsentlig -for den giver os mulighed for, i en globaliseret tidsalder, at blive landsbyboere igen.

God public service giver os mulighed for at træffe demokratiske oplyste valg. I public service bør kunsten spille en mere afgørende rolle, som et rum for erkendelse og for identifikation og samfundsmæssig identitetsdannelse – idet kunsten er en nødvendighed for et nationalt kulturfællesskab.

Det aktuelle forslag vil yderlige sætte skub til en negativ udvikling. Og faktum er, at kunst og kulturdimensionen har været under pres i de seneste mange år når public service medierne skal konkurrere med de private på forskellige platforme med globale spillere (herunder Google, Facebook, Netflix) i kulissen.

Følger man pengestrømmene får man hurtigt et meget konkret indblik i mediernes nye virkelighed. I stedet for at igangsætte besparelser, som ikke kun vil ramme en lang række professionelle kunstnere, men også denne og nye generationer af seere, er det Dansk Kunstnerråds opfattelse, at man bør arbejde målrettet for, at DR ikke mister sin public service-bevidsthed. Og her bør man huske at kunsten og danskproduceret kunst og kultur spiller en meget stor og vigtig rolle.

Bestyrelsen i Dansk Kunstnerråd består af fl.g medlemmer

Jørgen Thorup (formand)
Lena Dideriksen (næstformand)
Anders Laursen
Bjarne W. Sørensen
Daniel Norback
Iben Bach Elstrøm
Sanne Udsen
Katja Holm
Niels Rønsholdt

For spørgsmål kontakt Formand i Dansk Kunstnerråd, Jørgen Thorup, mobil: 20 83 44 02 og/eller Daglig leder i Dansk Kunstnerråd, Anne-Mette Wehmüller, mobil: 21 34 00 00.

 

 

Tilmed dig vores nyhedsbrev