Nyhedsbrev januar – februar 2018

2018 godt i gang – hilsen fra Dansk Kunstnerråd
Vi håber, at I er kommet godt ind i det nye år og kan mærke, hvordan lyset igen har travlt med at gøre mere og mere indhug i den vintermørke tid. Vi er godt i gang med 2018 og har forskelligt i støbeskeen, som vi ser frem til.

Evaluering af KIK1 (Kunstner i Klassen)
I januar udkom Dansk Kunstnerråd med en evaluering af Kunstner i Klassen, gennemført på to skoler i Nordjylland. Der har bl.a. vist sig fire potentialer:

At folkeskolereformen lægger op til et øget samarbejde mellem kunstnere og skoler, og at der på kunstuddannelserne skabes grobund for, at dette kan imødeses.
At kunstnere mødes på tværs af fag og udnytter de muligheder, der ligger.
At elever i deres skoleforløb møder kunstformer, der på de forskellige klassetrin kan byde ind med relevans og dannelse.
At elever trænes i at bevæge sig i et rum, der er præget af uforudsigelighed, gentagelse og proces.

Til Altinget Kultur udtalte formand i Dansk Kunstnerråd, Jørgen Thorup flg.:
”Den dannelse, der ligger i at opleve kunsten og være med til at skabe den, giver en bred forståelse for mange andre ting i samfundet. Så på et større plan er det også med til at skabe oplyste borgere.”

Læs artiklen med abonnement her:

https://www.altinget.dk/kultur/artikel/kunstnere-og-skoleledere-efterlyser-mere-fagligt-samarbejde 

nyhed-kik1

Open Call, KIK2

Dansk Kunstnerråd søger nu 10 kunstnere til at fortsætte vores projekt, Kunstner i Klasse 2 (KIK2) inden for kunstarterne billedkunst (3. klasse), musik (4. klasse), scenekunst (5. klasse), kunsthåndværk (6. klasse) og litteratur (7. klasse). Vi er pt. i gang med at søge finansiering til kunstnerhonorar.

Kunstnerne skal arbejde med deres kunstprojekt på en folkeskole i en uge (i alt 20 timer), og kunstnerhonorarer vil følge anbefalingerne fra Kunstfonden på kr. 20.000.

Udviklingsprojektet tager udgangspunkt i erfaringer fra Dansk Kunstnerråds evaluering fra Kunstner i Klassen-projektet og vil foregå i samarbejde mellem kunstner og lærer. Det er målsætningen, at de to skoler efterfølgende samarbejder om at fastholde praksis og erkendelser – og derved fastholder brugbare redskaber.

Et positivt biprodukt af KIK1er den udveksling, kunstnerne har oplevet og fortsat holder fast i – også på tværs af kunstarter.

Fremsend dit CV med tre linjer til dkr@danskkunstnerraad.dk senest 27/2.

Vidensdelingsmøde om besparelser på de kunstneriske uddannelser

Dansk Kunstnerråd har nøje fulgt debatten om besparelser inden for de kunstneriske uddannelser, herunder rapporten om fornyelse af uddannelserne, udgivet af Henrik Sveidal, samt dens modtagelse. I den forbindelse har vi inviteret samtlige rektorer på de Kunstneriske Uddannelser til intern dialog d. 8/2.

Nedprioritering og besparelser på kunst og kultur igen, igen

“Nedskæring, effektivisering, driftsomlægning og omprioritering. Alle ord som rimer dårligt på kunst og kultur”.

Læs blogindlæg skrevet med input og opbakning fra en række af Dansk Kunstnerråds organisationer.

http://www.denoffentlige.dk/har-vi-raad-til-nedprioritere-kunst-og-kulturen-igen

RIP

Foto: Gilbert Gordon

Når kunst giver afkast – børn og unges møde med kunsten

Diplom i formidling af kunst og kultur for børn og unge, udbydes på Den Danske Scenekunstskoles Efter- og Videreuddannelse i Odsherred i samarbejde med Professionshøjskolen Absalon. Ansøgningsfrist til det forestående modul er 15. marts. Studielektor, Anders Holst, som er medlem af Dansk Skuespillerforbund blogger her om tankerne bag uddannelsen.

Når kunst giver afkast – børn og unges møde med kunsten

Foto: Ditte Valente fra Japansk Drømmerejse

Kunst- og kulturtopmødet 15. maj 2018

I samarbejde med Kulturmødet Mors og Have Kommunikation gentager Dansk Kunstnerråd succesen og er i gang med at sammenstykke indhold for Kunst- og kulturtopmødet 15. maj. Det åbnes af Kulturudvalgsformand, Orla Hav (S). Her vil bl.a. vigtigheden af at prioritere kunst og kultur økonomisk og kunstens rolle i folkeskolen være i fokus. Husk at sætte kryds i kalenderen.

dansk-kunstnerraad

Foto: Frederikke Friderichsen fra sidste års møde på Christiansborg

Kunstnernes beskatning 2018
Dansk Kunstnerråd udkommer igen i år med Kunstnernes Beskatning i ny revideret udgave. 2018 udgaven af Kunstnernes Beskatning byder på en gennemgang af ny praksis for momsfri-taget undervisning, tilrettede satser for skattefrikørsel (befordringsgodtgørelse), tilrettede beløb/ændringer i reglerne for værdi af fri telefon samt afgørelser for reglerne vedrørende moms for tatovører.
forside

https://dansk-kunstnerraad.dk/wp-content/uploads/2018/02/Pjece-2018AnneMWtilføjelser.pdf

Fair betaling på internettet
Dansk Musikerforbund, Dansk Skuespiller Forbund og de europæiske sammenslutninger af forbund arbejder lige nu for at påvirke retsudvalget i EU, JURI, og dets embedsmænd for at sikre vederlag on demand. Afstemningen om de endelige kompromisforslag er udsat til marts.

https://www.dmf.dk/aktuelt/nyhed/artikel/fair_betaling_paa_internettet/

Tilmed dig vores nyhedsbrev