Nyhedsbrev juli – september 2018

På vej mod efterår – måske med lidt september blues. Men med dette nyhedsbrev mindes vi de seneste måneder i Dansk Kunstnerråd og inviterer til kommende efterårsaktiviteter.

 

FYRAFTENSMØDE 23. OKTOBER 2018
– Hvordan får vi en kulturpolitik for hele Danmark?

Dette spørgsmål stiller vi skarpt på når Gitte Ørskou gæster Dansk Kunstnerråd til et fyraftensmøde i oktober. Arrangementet finder sted den 23. oktober kl. 16-18.00.
Kom og få inspiration og tal med kunstkolleger fra søsterorganisationerne.
Der er begrænsede pladser. Først til mølle  – meld dig til ved at sende en mail til dkr@danskkunstnerraad.dk.

Invitation Gitte Ørskou

 

Dansk Kunstnerråd på Kulturmødet Mors

Dansk Kunstnerråds organisationer var flot repræsenteret ved dette års Kulturmøde. Generelt var Kulturmødet præget af god energi, fordi der var blevet tilført nye midler til udvikling af kulturområdet og fordi næsten samtlige partiledere havde fundet vej til Mors. Det er et udtryk for, at kunst- og kulturområdet er en vigtig prioritering. Det er vi selvfølgelig glade for – men vi vil naturligvis arbejde for, at de fortsatte driftsbesparelser (2 pct. omprioriteringsbidraget) bliver taget af bordet. Det er en mærkesag for os, at vi ikke fortsat, år efter år, skal spare på driften af landets museer og teatre uden, at vores kulturarv lider nød.
Dansk Kunstnerråd var repræsenteret i en række debatter på Kulturmødet ved vores formand, Jørgen Thorup. Det blev både til en debat om kunst og kultur i uddannelsessektoren, en debat om fremtidens kulturforbrug blandt unge samt en temadebat. I temadebatten havde vi inviteret en række kunst- og kulturpersonligheder til at forholde sig til vores profilprojekt, Kunstner i Klassen (KIK), som både er afholdt og evalueret med gode resultater (https://dansk-kunstnerraad.dk/wp-content/uploads/2018/01/KIKRAPPORT2017f%C3%A6rdig.pdf).
Herudover deltog Dansk Kunstnerråd også i afslutningsdebatten i kraft af både formand, Jørgen Thorup og bestyrelsesmedlem, Katja Holm, som afrundede Kulturmødet.

BKF KIK-debat 1 Fjordscenen 2

 

 

DKR

 

Kunstner i Klassen – nu også i Kulturen på P1

Alt godt kommer til den der venter! Og nu kan man også høre om projektet, Kunstner i Klassen, i Kulturen på P1. Formand for Dansk Kunstnerråd, Jørgen Thorup var d. 30. august i dialog med Line Leonhardt, som var en af vores dygtige kunstnere fra pilotprojektet.
Hør dem fortælle om, hvad der kan ske og opstå i mødet mellem kunstner og elev i folkeskolen. Hør også hvorfor vores folkeskoler har brug for mange flere ”kunstnere i klassen” og hvordan vi ønsker at gøre projekter som disse landsdækkende.

Dansk Kunstnerråd har rekrutteret et hold af kompetente kunstnere til et fremtidigt nyt hold kunstnere i klassen. Vi arbejder på at rejse midler til at gøre udviklingsprojektet landsdækkende og vil naturligvis lade jer vide, hvis det lykkes.

Hør indslaget i slutningen af Kulturen på P1, d. 30. august 2018.


NYT udviklingsprojekt: Nordiske Kunstnere med anden Etnisk Baggrund

Dansk Kunstnerråd har rejst midler til et nordisk udviklingsprojekt, som vi håber, at vores medlemsorganisationer vil tage aktivt del i. Nordiske Kunstnere med anden Etnisk Baggrund, skal ses som led i et ønske om at fremme en inkluderende nordisk offentlighed, hvor både nye og etablerede kunstnere med indvandrerbaggrund bliver løftet ind i samfundsdebatten. De får gennem mulighed for at dele ud af deres erfaringer og baggrund gennem bl.a. en workshop og et kunstnertræf. Meningen med udviklingsprojektet er at løfte nye stemmer, som bryder lydmuren, ind i debatten – med kunsten som udgangspunkt. Der skal rekrutteres en række kunstnere fra hele Norden, som med deres flygtningebaggrund som bagtæppe, har skabt kunst, der fremmer samtalen mellem kulturer. Det er hensigten, at ambassadørkorpset (som skal bestå af kunstnere fra henholdsvis Danmark, Sverige/Åland, Island, Finland og Norge) skal sætte fokus på sam-kulturer, mellemfolkelige initiativer og den værdi og evne kunsten kan have i at fremme god integration. Kunstnerambassadørerne skal gennem en workshop i København og et stort kunstnertræf på Island gøre sig tanker om, hvordan deres kulturelle baggrund positionerer sig i det nordiske kunstneriske landskab.  Det er samtidig målsætningen med udviklingsprojektet, at det til slut kan italesætte hvilke udfordringer, de har haft i deres liv som kunstner med anden etnisk baggrund – samt de udfordringer som de nu ser ligge foran dem og deres medkunstnere. I løbet af oktober måned skal vi rekruttere 5 danske kunstnere til projektet og vi vil sende open calls ud til alle medlemsorganisationer.

Nyhed fra Kulturministeriet  

Kulturministeriet afsætter 10,25 millioner kr. til to nye initiativer på børne- og ungeområdet.
Fokusområderne er ”En tidlig kulturstart”, hvor børn helt ned til vuggestuealderen skal have flere oplevelser med kunst og kultur og ”Kunst og kultur som brobygning i udsatte boligområder”, hvor børn og unge i udsatte områder skal have større mulighed for at møde og engagere sig i kunst og kultur.

Læs hele nyheden på Kulturministeriets hjemmeside: https://kum.dk/nyheder-og-presse/pressemeddelelser/nyheder/flere-boern-og-unge-skal-moede-kunst-og-kultur/1/1/?L=0&cHash=36d46b2e2d745bdf210917f5fd28860c

Vedrørende EU-databeskyttelsesforordningen 

Den 25. maj 2018 trådte EU-databeskyttelsesforordningen i kraft. Dansk Kunstnerråd har udarbejdet en privatlivspolitik og vi gør dig opmærksom på, at vi behandler oplysninger om dig på baggrund af tidligere kontakt. Som nyhedsmodtager er det primært din mail, vi har registreret om dig.
Ønsker du fortsat at modtage Dansk Kunstnerråds nyhedsbreve om hvad der rører sig på den kunst og kulturpolitiske scene? Så skal du ikke foretage dig noget.
Du kan til enhver tid læse mere om Dansk Kunstnerråds generelle behandling af personoplysninger på vores privatlivspolitik på foreningens hjemmeside.
Som registreret har du ret til at tage kontakt til os, for at få indblik i hvilke oplysninger vi har registreret om dig, ajourfører eller slette oplysninger, samt tilbagetrække samtykke for behandling. Du kontakter Dansk Kunstnerråd om ovenstående på mail dkr@danskkunstnerraad.dk.
Skulle det forholde sig således, at du på et tidspunkt desværre ikke ønsker at modtage vores nyhedsbrev længere, kan du i bunden af de enkelte nyhedsbreve, og også på vores hjemmeside, afmelde dig.

Læs Dansk Kunstnerråds privatlivspolitik her: https://dansk-kunstnerraad.dk/privatlivspolitik/

Tilmed dig vores nyhedsbrev