Rapportering til UNESCO

Hvordan implementerer vi konventionen om kulturel mangfoldighed?

Danmark er sammen med 141 andre lande medlemmer af UNESCOs konvention for kulturel mangfoldighed. Hvert 4. år skal den ansvarlige myndighed, Kulturministeriet, rapportere til UNESCO om hvordan man implementerer bestemmelserne i konventionen for at beskytte og fremme den kulturel mangfoldighed. Mhp at indsamle erfaringer og synspunkter kontaktede Kulturministeriet en række organisationer, herunder Dansk Kunstnerråd, for et stykke tid siden. Vi sendte følgende svar den 14. april:

I vores bidrag til den første afrapportering i 2012 bemærkede Dansk Kunstnerråd, at der var brug for en mere kontinuerlig indsats for at iværksætte og synliggøre aktiviteter ift. UNESCO-konventionen for kulturel mangfoldighed.
Vi kan desværre konstatere, at der generelt har været mindre opmærksomhed omkring konventionen i den danske offentlighed i den seneste 4-årsperiode, og at der også sker tiltag, som er ikke fremmer, men begrænser den kulturelle mangfoldighed. Det kan bl.a. nævnes, at
– Kunstrådets interkulturelle mentorordning, en forsøgsordning, som blev administreret af Kulturstyrelsen, ikke er blevet videreført.
– Færre uddannes i fremmedsprog. En række mindre sprog bliver nedlagt på Københavns Universitet og CBS.
– CKU – Center for Kultur og Udvikling – som iværksatte kulturprojekter i 3. verden og præsenterede kunstnere fra 3. verdenslande for et dansk publikum, afvikles i 2016.

I Dansk Kunstnerråd ser vi gerne, at der i 2016 og årene frem, arbejdes strategisk med at fremme den kulturelle mangfoldighed. Dette kunne bl.a. ske gennem etablering af et fælles forankret dansk kulturinstitut , som det bl.a. er blevet rejst i en kronik i Berlingske af Michael Christiansen og Christian Have, hhv. fmd. for Det Danske Kulturinstitut og kreativ direktør, Have Kommunikation.

Her er det essentielt, at et forandringsskabende kulturinstitut er NGO-baseret. I Dansk Kunstnerråd mener vi, at målsætningen bør være et kulturinstitut, som er optaget af at forbinde kulturelle tiltag nedefra og op, med tiltag og visioner for fremtidens kulturpolitik.

I perioden 2014- 2015 er der, i regi af Dansk Kunstnerråd og dets medlemsorganisationer, skabt en række tiltag, som fremhæver den kulturelle mangfoldighed med udgangspunkt i UNESCO-konventionens mål.

Vi har valgt at fokusere på fem cases/gennemførte tiltag, som alle hører til under kategorien deltagelse af civilsamfundet.

Herefter redegjorde vi kort for følgende aktiviteter, som har fundet sted i de seneste år:
-Danske skønlitterære forfatteres offentlige præsentationer af herboende udenlandske forfattere og deres værker.
– Dansk Forfatterforenings udveksling og offentlige møde med syriske og kurdiske poeter
– Dansk Forfatterforening arrangerede et besøg for russiske forfattere i august 2015. Bl.a. deltog de i Kulturmødet på Mors.
– Danske Populærautorer og Rosa har iværksat et tværkulturelt samarbejde mellem musikere, som bl.a. har resulteret i en koncertrække.
– Dansk Kunstnerråd afholdt i september 2014 en nordisk konference om TTIP (frihandelsaftalen USA-EU) og kulturen, hvor konventions funktion i denne forbindelse var et hovedtema.

Tilmed dig vores nyhedsbrev