Dansk Kunstnerråds historie

Dansk Kunstnerråd (DKR) blev oprettet i 1971, da 18 af kulturlivets organisationer gik sammen om at oprette en fælles interesseorganisation, som kunne give kunstnerne, kunsten og kulturen en stærkere stemme politisk.

Forfatter Hans Jørgen Lembourn, daværende formand for Dansk Forfatterforening, var kunstnerrådets første formand.

Sekretariatet var i begyndelsen lokaliseret i Fællesforbundet for Teater, film og TVs lokaler i København. Senere fik Dansk Kunstnerråd egne lokaler på Gammel Strand i København, dernæst på Kronprinsessegade. Fra 1. juni 2016 har Dansk Kunstnerråd haft til huse i kommunikationsbureauet Haves lokaler på Hillerødgade 30a på Nørrebro.

Dansk Kunstnerråds kulturpolitiske borgermøde 2022 i Musikhuset i København. Foto: DKR.

Samarbejde og projekter
Historisk har Dansk Kunstnerråd beskæftiget sig med mange forskellige projekter og problemstillinger, men altid med kunstens og kulturens vilkår som omdrejningspunkt. Dansk Kunstnerråd har udgivet, samarbejdet og deltaget i en lang række forskellige projekter og udgivelser om kunst- og kulturpolitik i Danmark, Norden og internationalt.

Kunstnernes Beskatning
Siden 2002 har Dansk Kunstnerråd årligt udgivet Kunstnernes Beskatning, om kunstneres skattemæssige forhold.

Dansk Kunstnerråds formænd gennem tiden:
Hans Jørgen Lembourn, indstillet af Dansk Forfatterforening , (1980-)

Kjeld Løfting, indstillet af Dansk Skuespillerforbund (1991 – )

Henrik Petersen, indstillet af Dansk Skuespillerforbund, (2000)

Bjarne Werner Sørensen, indstillet af Billedkunstnernes Forbund (BKF) 2015

Jørgen Thorup, indstillet af Danske Populærautorer /DPA) (2016 -2022)

Nis Rømer, indstillet af Billedkunstnernes Forbund (2022)