Vidensseminar om kunstdata

Dansk Kunstnerråd afholder vidensseminar om kunstdata

Mere og bedre data på kunst og kulturområdet!

Hvordan står vi sammen om opgaven?

Download programmet som PDF her

Hvor?

Glassalen Kulturstyrelsen
5. maj 2022 kl. 14.00-17.30
HC Andersens Boulevard, indgang v.
Hammerichsgade 14
Se på Google Maps

Program for seminar

Kl. 14.00 – 14.15
Velkomst v. Dansk Kunstnerråd

Jørgen Thorup (formand),
Anne-Mette Wehmüller (sekretariatschef),
Christian Have faciliterer seminaret.

Kl. 14.00 – 14.15
Konklusioner i dataprojektet
præsenteres

1. Præsentation af vigtigste konklusioner fra Dansk Kunstnerråds dataprojekt. Danmarks Statistik fremlægger konklusioner fra dataprojektet, spørgsmål og vidensudveksling fra deltagere.

Kl. 15.00 – 16.00
Kommentarer til dataprojektet fra
kunst-organisationerne

2. Perspektivering af dataprojektet hvad kan/skal vi bruge den til når vi kigger
fremad? Repræsentanter fra Dansk Kunstnerråd kommenterer på konklusioner fra dataprojektet.

Sara Indrio (Dansk Artistforbund),
Benjamin Boe (Dansk Skuespillerforbund),
Nis Rømer (Billedkunstnernes Forbund),
Sine Tofte Hannibal (Dansk Komponistforening)

Kaffepause

Kl. 16.15 – 17.00
Samarbejde og vidensdeling

3. Hvilke konkrete ideer/forslag til en videre proces, der ruster kunstnerne og de forskellige brancher til de udfordringer, der ligger i at fremme mere data og vidensdele på området?

Lene Struck-Madsen (projektleder APPLAUS),
Trine Nielsen (formand Filminstituttet og CPH Phil),
Repræsentant (Statens Kunstfond).

Kl. 17.00- 17.30
Den videre proces:
Input fra salen og opsamling

Vi går fra videns seminaret med punkter til opfølgning, inspiration og mere viden på området.

TILMELDING!

Begrænsede pladser, først til mølle.
Tilmelding til Dansk Kunstnerråd på:
dkr@dansk-kunstnerraad.dk

Tilmed dig vores nyhedsbrev