’Vigtigt at kunstnerorganisationer samarbejder’

Den teknologiske udvikling stiller kunsten og kulturen overfor nye udfordringer, som skal løses i fællesskab. Det mener Nikolaj Scherfig, formand for Danske Dramatikere, der er nyt medlem af Dansk Kunstnerråd.

”Dansk Kunstnerråd er vigtigt for os at være en del af, fordi rådet har fokus på samarbejde og dialog mellem kunstnerorganisationerne. Samarbejde er nødvendigt for at kunne styrke kunstneres vilkår og rettigheder. Som det f.eks. sker i Dansk Kunstnerråds nye dataprojekt med Danmarks Statistik. Vi har brug for et stærkere statistisk grundlag, der beskriver kunstnerens økonomiske vilkår og generelle arbejdssituation,” siger Nikolaj Scherfig.

Nikolaj Scherfig. Foto: Privat.

“Vi lever i en tid med store forandringer, som også giver udfordringer på kunst- og kulturområdet. Derfor er det vigtigt, at vi breder samarbejdet om kunstnervilkår ud til endnu flere kunstneriske organisationer,” siger han.

Digitale udfordringer
Nikolaj Scherfig peger på, at spørgsmål om kunstnerrettigheder i en digital virkelighed er et af de områder, som Dansk Kunstnerråd bør prioritere endnu højere politisk.

”Vi står midt i en digital revolution, hvor digitale distributionsformer har forandret kulturforbruget radikalt. Lige om lidt kommer AI (Artificial Intelligence/kunstig intelligens, red.) væltende, og det bliver en kæmpe udfordring i forhold til lovgivning og kunstnerisk virkelighed. Ude i organisationerne er vi så småt begyndt at kigge på, hvad der f.eks. skal gøres, så lovgivning sikrer originale kunstneriske rettigheder. Når AI for alvor rammer kunst- og kulturområdet, vil Dansk Kunstnerråd kunne få en vigtig samlende og koordinerende rolle i den henseende,” siger Nikolaj Scherfig.

Brug for offensiv kulturpolitik
Den digitale virkelighed stiller i det hele taget nye krav til kulturpolitikken, mener Danske Dramatikere:

”Historisk har Kulturministeriet været et fordelingsministerium, som administrerede alle mulige fordelingspuljer inden for kunst- og kulturlivet.  Den rolle er under pres på grund af den digitale revolution, vi er midt i, som forandrer kunst- og kulturlivet – og formidlingen af det – radikalt. Vi har brug for, at Kulturministeriet bliver et Superministerium, der ikke bare halser efter den digitale virkelighed, men er med til at skabe et nyt syn, som sikrer dansk kunst og kultur i en mere og mere international verden.  Vi så under Corona, hvor vigtigt kulturlivet er som den åndelige føde, der binder os sammen som danskere. Det kultursyn skal styrkes i et meget mere offensivt Kulturministerium,” siger Nikolaj Scherfig.

Danske Dramatikere
– er fagorganisation for dramatikere og manuskriptforfattere indenfor teater, film, TV, radio, spil og andre medier samt for librettister, oversættere og bearbejdere af dramatik.

Danske Dramatikere blev stiftet af Emma Gad i 1906. Forbundets formål er at varetage dramatikeres faglige og økonomiske interesser og at virke for gunstigst mulige vilkår for dramatikere og manuskriptforfattere.

Forbundet varetager medlemmernes fælles overenskomster og yder herudover rådgivning i kontraktlige spørgsmål samt juridisk bistand i faglige sager.

Forbundet beskæftiger sig desuden med at afholde kurser, sikre ophavsrettigheder og uddele en række legater og priser. Forbundet er repræsenteret i en række udvalg.

Se mere på dramatiker.dk

Se alle Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer her

Tilmed dig vores nyhedsbrev