Daily Archives: mandag, juli 5, 2021


Se nogle af de opgaver Dansk Kunstnerråd har løftet i perioden maj 2020 – maj 2021. Læs om møder, udviklingsprojekter, strategier og hvordan vi organiserer os i bestyrelse og råd med en bred repræsentation af kunstfaglige organisationer. NY-Hyperlink-DKR_Årsrapport_2020_030621