Posts By: Anne-Mette Wehmüller 


Dansk Kunstnerråd kommenterer finansloven på kunst og kulturområdet. Læs med i Kulturmonitor. Fra “gode takter” til forundring og hårdfør kritik: Tre kulturelle organisationer gør status over regeringens finanslovsudspil


Se nogle af de opgaver Dansk Kunstnerråd har løftet i perioden maj 2020 – maj 2021. Læs om møder, udviklingsprojekter, strategier og hvordan vi organiserer os i bestyrelse og råd med en bred repræsentation af kunstfaglige organisationer. NY-Hyperlink-DKR_Årsrapport_2020_030621


Dansk Kunstnerråd, som er paraplyorganisation for 26 professionelle kunstorganisationer, foreslår, at der udpeges en række offentlige venues, fx. 20-40 stk. over hele Danmark, typisk centrale pladser og torve, parker o. lign., hvor professionelle kunstnere kan optræde med fx gadeteater, musik, digtoplæsning mv. uden at skulle søge tilladelse fra de offentlige myndigheder. Husk tilladelse og arranger…

+ Læs mere


Det seneste år har været travlt i Dansk Kunstnerråd. Som paraplyorganisation for en lang række kunstnerorganisationer samler Dansk Kunstnerråd organisationerne på tværs. Og det har der været god grund til – i en tid med nedlukninger, kompensationsordninger og et kunst- og kulturliv, som har været ramt af covid-pandemien. Den 19. maj 2021 afholdt Dansk Kunstnerråd…

+ Læs mere


Kunstnernes Beskatning 2021 er klar. I år har vi bl.a. valgt at kommentere på driftsudgifter og skatteproblematik i forhold til kompensationsordningerne under covid-19. Kunstnernes Beskatning er en kommenteret skattevejledning med afgørelser og eksem-pler fra praksis, som viser, at der ofte er forskellige muligheder for fortolkning af regler-ne. Skattevejledningen er siden 2002 udgivet af Dansk Kunstnerråd…

+ Læs mere


Kunsten og kulturens rolle er væsentlig – og under Covid har de professionelle kunstorganisationer under Dansk Kunstnerråd haft travlt med at rådgive medlemmer. Bestyrelse og råd i Dansk Kunstneråd har sat sig sammen for at udforme 3 strategiske fokusområder for Kunstnerrådets arbejde de kommende 3 år. Læs med her: haft Strategi 2021_Final_06


Dansk Kunstnerråd arbejder løbende med at oplyse, forbedre og dele viden om kunstnernes forhold i Danmark. Vores kunstorganisationer har arbejdet ihærdigt for at sikre kompensationspakker til kunstnerne under covid. Der er lavet et stort arbejde. Men der er stadig arbejde der skal gøres/fokuseres mm. Nedenfor har vi samlet fem forslag til, hvad der burde have…

+ Læs mere


Sara Indrio er ny næstformand i paraplyorganisationen, Dansk Kunstnerråd – og er glad for at genåbningsplanen for efteråret er faldet på plads: ”Regeringen har lukket mange kunstneriske arbejdspladser, den nye genåbningsplan viser vilje til at holde hånden under sektoren. De enkelte arrangører og kunstnere vil stadig møde udfordringer, som det vil kræve samarbejdsvilje fra begge…

+ Læs mere


Dansk Kunstnerråd finder det derfor positivt, at der er landet kompensationsordninger, der er rettet mod de dele af kunst og kulturlivet, som fortsat er meget påvirket af forsamlingsforbuddet, grænselukninger og forbud mod at holde åbent. Hvor meget vi end gerne havde været Covid-19 og lock-down foruden, har krisetiden som noget positivt gjort politikerne mere opmærksomme…

+ Læs mere


Bestyrelsen i Dansk Kunstnerråd afholdt denne uge konstituerende møde i sekretariatets lokaler på Hillerødgade, ydre Nørrebro. Foruden en dialog om hjælpepakker, tech-giganter og tiden efter covid, bød bestyrelsesmødet også på valg af næstformand samt en dialog om indsatsområder for rådets kommende periode. Det blev bl.a. besluttet at afholde seminar om indsatsområder for 2020-2021 i lyset…

+ Læs mere


I et nyt initiativ fra Dansk Kunstnerråd og Region Nordjylland skal tre kunstnere omdanne Akutmodtagelsen og Medicinsk Sengeafsnit M5 på Aalborg Universitetshospital i Thisted. Målet er at skabe harmoniske og tillidsvækkende omgivelser, som kan understøtte trivsel og sundhed hos såvel patienter og pårørende samt personale. Den typiske hospitalsindretning har hvide vægge, grå linoleumsgulve, møbler med…

+ Læs mere


Coronakrisen har ramt dansk kunst og kultur hårdt: Alle arrangementer er aflyste, alle offentlige samlingssteder lukkede, forårets liv og fest karantæneramt og kunstens mange vigtige institutioner er hårdt presset af den nuværende situation. Regeringens hjælpepakker vil afhjælpe en del af problemerne, men sikkerhedsnettenes konkrete detaljer omfatter ikke økonomi og arbejdsmarked for kunstens og kulturens små, individuelle tandhjul…

+ Læs mere