Dansk Kunstnerråd optager ny kunstorganisation – og er klar med ny bestyrelse for 2020-2021

Dansk Kunstnerråd optager ny kunstorganisation – og er klar med ny bestyrelse for 2020-2021

Det har været endnu et travlt år for Dansk Kunstnerråd, som både før og under COVID-lock-down har talt kunstnernes stemme. Først handlede det om afskaffelse af omprioriteringsbidraget og den årelange spare-iver, som har hersket på kunst og kulturområdet. Sidenhen har det helt akut handlet om at sikre at hjælpepakkerne dækkede– særligt for kombinatøernes vedkommende, har det været afgørende at gøre opmærksom på de mange professionelle kunstnerne, som ikke umiddelbart blev sikret økonomisk under covid-krisen.

Efter endt årsmøde den 18. maj 2020, som for første gang nogensinde i Dansk Kunstnerråds levetid, fandt sted digtalt, står Dansk Kunstnerråd nu klar med ny bestyrelse – klar til at sætte nye mål. De digitale mødeformer er blevet afprøvet i stor stil og årsmødet bød tilmød på efterflg. online dialogmøde med kulturminister, Joy Mogensen. Nu står vi overfor genåbingsfasen. Der kommer heldigvis en tid efter corona en her er det kun blevet endnu mere væsentligt at samles for at fremme kunstneres arbejdsvilkår og værdien af kunsten.

”Vi er stærkest når vi står sammen i kunstorganisationerne – og det skal vi fortsætte med. Igen i år har Dansk Kunstnerråd optaget endnu en kunstorganisation i paraplyorganisationen. Vi er utroligt glade for at byde velkommen til Solistforeningen af 1921 i kredsen.  Det glæder mig også meget, at der er så bred en kunstfaglighed repræsenteret i vores nye bestyrelse”, udtaler formand for Dansk Kunstnerråd, Jørgen Thorup.

Arbejdsopgaverne for Dansk Kunstnerråd og den nye bestyrelse er mange.

Det handler bl.a. om fælles sociale mediekampagner – og blandt medlemsorganisationerne er der desuden et stort ønske om at kunst og kultur-organisationerne står sammen om at samle data om kunsternes vilkår da der mangler megen viden indenfor dette felt. De danske kunstnere mangler en uafhængig analyseenhed, som kan tage opgaven på sig. Et ønske som kunstorganisationerne også gjorde kulturministeren opmærksom på i forbindelse med dialogen.

 ”Covid-krisen har kun gjort det endnu mere klart hvor vigtig kunsten og kulturen er for danskerne – som bindeled og fundament for vores velfærdssamfund. Godt nok har vi i en tid kun kunne mødes skærm til skærm – men værdien af at skabe og opleve kunst og kultur i forpligtende faglige fællesskaber, skal man ikke underkende samfundsværdien af. Herudover står vi overfor en stor opgave med at samle oplysninger om kunstnernes vilkår.   Vi glæder os til fortsat at kæmpe for, at de danske kunstnere anerkendes for det store arbejde de gør – og der er her ikke mindst i lyset af at den svære tid udøvende og skabende kunstnere står i netop nu behov for, at der kommer endnu mere samlet viden og data på feltet, udtaler formand Jørgen Thorup.

Til årsmødet blev Dansk Kunstnerråds nye bestyrelse valgt.

Den nye bestyrelse for maj 2020 – maj 2021 konstituerer sig med valg af næstformand til bestyrelsesmøde i juni 2020.

Jørgen Thorup (formand), Danske Populærautorer (DPA)

Anders Laursen, Dansk Musiker Forbund (DMF)

Sara Indrio, Dansk Artistforbund (DAF)

Nis Rømer, Billedkunstnernes Forbund (BKF)

Bo Gunge, Dansk Komponistforening (DKF)

Frederikke Friederichsen (DJ Fotograferne)

Anders Refn (Danske Filminstruktører)

Peter Adolphsen (Danske Skønlitterære Forfattere)

Søren Krogh (DJBFA), suppleant

Om Dansk Kunstnerråd

Dansk Kunstnerråd er en tværfaglig organisation for de professionelle kunstneres organisationer i Danmark, med henblik på samarbejde på det kunst- og kulturpolitiske område. I alt har Dansk Kunstnerråd nu 25 medlemsorganisationer med ca. 18.000 medlemmer. Dansk Kunstnerråd har til formål at varetage kunstens og de professionelle kunstneres kulturpolitiske placering i samfundet, herunder at arbejde for de professionelle kunstneres interesser i politisk, retslig, økonomisk og social sammenhæng.             Dansk Kunstnerråd indgår i dialog med politikere og myndigheder inden for kulturområdet og er repræsenteret i en række råd og udvalg. Dansk Kunstnerråd samarbejder med tilsvarende organisationer i andre lande, bl.a. inden for rammen af de nordiske kunstnerråd.

Læs mere om Dansk Kunstnerråds medlemsorganisationer og vores historie og det vi har arbejdet for siden vores etablering i 1970’erne:
www.danskkunstnerraad.dk

Uddybende info kontakt sekretariatschef. Anne-Mette Wehmüller dkr@danskkunstnerraad.dk, mobil: 21340000.

 

 

Tilmed dig vores nyhedsbrev