Dansk kunstnerråd

Dansk Kunstnerråd udsender 4 gange årligt et nyhedsbrev, hvor du kan læse om vores seneste initiativer på kunst og kulturområdet

Kunstnernes kulturpolitik

Kunsten og kulturen binder os sammen. Et rigt kunst- og kulturliv giver mening og glæde i hverdagen og binder os sammen. Kunsten udfordrer, underholder og stimulerer os. Den taler ind i de vigtigste og mest aktuelle dagsordner, vi står med som samfund, og de store forandringer vi skal igennem. Derfor skal vi investere langsigtet og markant i kunsten og kulturen!

Seneste nyheder

Kunstnere er en mangfoldig gruppe på arbejdsmarkedet – og har ofte brug for vejledning og assistance, når de kommer på tværs af lovgivningens standarder. Derfor

FOKUS: DATA OM KUNSTNERVILKÅR

Databaseret viden om de rammer, kunst og kultur skabes under, er en vigtig forudsætning for at udforme velfungerende kulturpolitikker. Derfor har Dansk Kunstnerråd indgået en aftale med Danmarks Statistik om et stort datasamarbejde, der skal sætte tal på – og løbende udarbejde statistik om – kunstneres og kulturskaberes sociale og økonomiske vilkår.

Tema

Organisationer

Der er i alt 25 professionelle skabende og udøvende kunstorganisationer bag Dansk Kunstnerråd. Hver organisation har særlige kendetegn mens Dansk Kunstnerråd er bindeledet mellem organisationer når kunstnernes levevilkår og rolle i samfundet er til debat. Dansk Kunstnerråd laver både interessevaretagelse og giver service til medlemsorganisationerne.

Debatmøder

Dansk Kunstnerråd arbejder for at synliggøre og styrke kunstens og kulturens rammer. Vi inviterer jævnligt til offentlige debatmøder om kunst- og kulturpolitik, hvor borgere, politikere og kulturlivets aktører mødes.

Politik og visioner

Her kan du læse mere om, hvordan Dansk Kunstnerråd arbejder med at forbedre kunstneres vilkår.

Kunstnerboliger

Dansk Kunstnerråd råder over adgang / er repræsenteret i bestyrelsen for en række kunstnerboliger, som kan søges årligt. Her på siden kan du læse om stederne, ansøgningsfrister og hvilke kriterier der er opstillet for at komme i betragtning til stederne.

Tilmed dig vores nyhedsbrev