Vidensdeling og datasamarbejde

Professor Anker Brink Lund holdt oplæg om politisk interessevaretagelse i Dansk Kunstnerråd 2022. Foto: DKR.

Dansk Kunstnerråd har i 2022-23 særligt fokus på vidensdeling, organisationsudvikling og at sikre bedre interessevaretagelse for medlemsorganisationerne. 

I den forbindelse afholder kunstnerrådet bl.a. vidensseminarer om organisationsudvikling og om arbejdet med analyse af data på kunst- og kulturområdet.

Det sker bl.a. på baggrund af Kunstnere i Tal – et nyt stort datasamarbejde om kunstnervilkår, som Dansk Kunstnerråd har indgået med Danmarks Statistik.

Læs også: Dansk Kunstnerråd inviterer til seminar om dataprojekt

Dialog med Kulturens Analyseinstitut
Dansk Kunstnerråd fik i marts 2023 besøg af direktøren for Kulturens Analyseinstitut, Esben Danielsen, til en dialog om opgaverne i det nye analyseinstitut, som kunstnerrådet ser frem til at samarbejde med. Dansk Kunstnerråd er særligt opmærksomme på at sikre, at der kommer fokus på data omkring kunstnernes vilkår og på alt det, branchen bidrager til samfundsøkonomisk.

Regeringen og aftalepartierne bag finansloven for 2022 blev i maj 2022 enige om rammerne for et nyt Kulturens Analyseinstitut. Instituttet er beliggende i Roskilde og direktør Esben Danielsen skal sørge for, at stedet bidrager til at sikre nye dataindsigter på kunst- og kulturområdet.

Se bestyrelsen for Kulturens Analyseinstitut her

Interessevaretagelse med Anker Brink Lund
Dansk Kunstnerråds fokus på organisationsudvikling handler om at sikre kunstnerne, kunsten og kulturen en vægtig og stærkere stemme i samfundsdebatten, på tværs af kunstarter.

Derfor inviterede Dansk Kunstnerråd i efteråret 2022 professor Anker Brink Lund fra CBS – Copenhagen Business School til at holde oplæg. Han fortalte på et rådsmøde om forskellige måder at få adgang til politisk indflydelse på og om, hvordan faglige argumenter kan skærpes.

Anker Brink Lund er en af Danmarks førende eksperter på området. Han står bag en lang række forskningsprojekter og bøger, bl.a. ‘Politisk interessevaretagelse – mere end lobbyisme og mediehåndtering’, skrevet i samarbejde med Stive Hove Marsling. Bogen udkom i 2022 på Djøf Forlag.

Samarbejde med Danmarks Statistik
Dansk Kunstnerråd har i 2022 indgået nyt stort datasamarbejde om kunstnervilkår med Danmarks Statistik.

Projektet Kunstnere i Tal skal sætte tal på – og løbende udarbejde statistik om – kunstneres og kulturskaberes sociale og økonomiske vilkår.

Det handler bl.a. om at få indblik i Coronapandemiens og andre krisers eftervirkninger på kunstnernes økonomi. Men også om at gøre det muligt at udarbejde mere komplekse analyser om kunstens betydning i samfundet. F.eks. for at kunne identificere udviklingspotentialer og pege på, hvor branchen kan sætte ind for at skabe mere værdi. Centralt i projektet står behovet for at få skarpere fokus på kunstnervilkår.

Læs også: Fuld fart på første fase af dataprojekt om kunstnervilkår

Mere om Kunstnere i Tal her