Organisationsudvikling i Dansk Kunstnerråd

Dansk Kunstnerråds bestyrelse begyndte i maj 2022 en organisations- og vidensudviklingsproces, der sætter en ny kurs for organisationen.

Første skridt var et ekstraordinært årsmøde for repræsentanter fra alle rådets medlemsorganisationer 23. august 2022. Her traf deltagerne en række beslutninger, der betyder, at Dansk Kunstnerråds organisation professionaliseres og bliver mere transparent. Desuden styrkes rådets arbejde med mangfoldighed og ligestilling.

Deltagerne besluttede bl.a., at rådets bestyrelse, nu skal honoreres for deres arbejde som led i en professionalisering af organisationen.

Desuden blev det besluttet at styrke rådets eksterne kommunikation, få større fokus på innovation og vidensdeling organisationerne imellem, samt at skrive ligestilling ind i organisationens vedtægter, der samtidig gøres kønsneutrale. Se den opdaterede version af organisationens vedtægter her…

Nye arbejdsgange
Endelig vedtog deltagerne en ny forretningsorden med klare procedurer, og aftalte at mødereferater fremover offentliggøres på websiden for at skabe større åbenhed om organisationens arbejde.

“Dansk Kunstnerråd tager i den her tid nogle vigtige skridt for at udvikle organisationen. DKR har et kæmpe potentiale og der er mere end nogensinde brug for kunstens stemme. Jeg glæder mig til at fortsætte arbejdet sammen med organisationerne, rådet og bestyrelsen.”
– Nis Rømer, forperson for Dansk Kunstnerråd.

Mødedeltagerne var enige om, at Dansk Kunstnerråd fortsat skal have fokus på de store spørgsmål, der samler os som samfund og nation, og fremme mere og bedre data om kunstnernes vilkår i Danmark.

Samtidig ønsker Dansk Kunstnerråd stadig at behandle store emner som ytringsfrihed, kunstens betydning og værdi og deltage i den offentlige samtale om, hvordan kunsten og kulturen kan mindske polariseringen i samfundet.

Årsmøde i Dansk Kunstnerråd, august 2022. Foto: DKR.

Dansk Kunstnerråds Råd samles 4 – 6 gange årligt i sekretariatet på Nørrebro og består af repræsentanter fra 23 danske kunstorganisationer.

Se hvilke organisationer der står bag Dansk Kunstnerråd her…

Dansk Kunstnerråd har desuden en bestyrelse på ni personer, se oversigt over bestyrelsen her…

Organisationsudvikling i Dansk Kunstnerråd

Dansk Kunstnerråds bestyrelse begyndte i maj 2022 en organisations- og vidensudviklingsproces, der sætter en ny kurs for organisationen.

Tilmed dig vores nyhedsbrev