Dansk Kunstnerråd til ny kulturminister: Kunstnere hårdt presset af energi- og inflationskrise

Brug krisen til noget positivt og skab ordninger, der sætter fart på den grønne omstilling i kunst- og kulturlivet. Det var budskabet fra Dansk Kunstnerråds forperson Nis Rømer til kulturminister Jakob Engel-Schmidt (M) på et dialogmøde om energikrise og inflation.

”Mange kunstnere kæmper med øgede udgifter til strøm, husleje, varme og materialer pga. inflation og stigende energipriser. For at forbedre kunstneres produktionsforhold og reducere hele sektorens CO2-aftryk bør kunstneres energirenovering og varmebesparende tiltag prioriteres politisk,” siger Nis Rømer.

Han var inviteret til mødet af den nye kulturminister sammen med repræsentanter fra en lang række organisationer i kultur- og idrætslivet.

Blandt andre Organisationen Danske Museer (ODM), Dansk Teater, Dansk Erhverv, Dansk Industri, Danske Biografer, Danmarks Biblioteksforening, Danske Koncert- og Kulturhuse, Folkehøjskolernes Forening i Danmark, DGI, Dansk Kulturliv, Dansk Live og Dansk Folkeoplysnings Samråd.

Læs også: Dansk Kunstnerråd i samarbejde med Bæredygtigt Kulturliv NU – inspirerende fyraftensmøde

Krisen kradser i kunstlivet
På mødet gjorde Dansk Kunstnerråd ministeren opmærksom på, at især kunstnere med energikrævende produktionsprocesser er pressede af krisen.

Det gælder f.eks. keramikere, glaskunstnere, lyskunstnere m.fl. Men alle kunstnere, der har egne værksteder, studier, produktions- og øvelokaler, er hårdt ramt af stigende omkostninger til varme, husleje og elektricitet.

Dansk Kunstnerråd opfordrede derfor kulturministeren til at styrke investeringer i kunst- og kulturlivets energibesparelser. Og at indføre tiltag, der styrker omstillingen af kunstnerisk produktion frem mod CO2-neutralitet.

Til det formål fremlagde Nis Rømer to konkrete forslag på mødet med kulturministeren:

Støtte til kompensation for udgifter til miljø- og energirenovering i kunstneres værksteder, øvelokaler, atelier og kunstnerdrevne udstillingssteder mm.

 

Investering i tiltag, der reducerer energi, materialeforbrug og CO2-udledninger i de kunstneriske produktionsprocesser, og som kan være med til at fremme en mere bæredygtig og CO2-neutral kunstnerisk produktion.

 

Skub på den grønne omstilling
”Vores forslag flugter med tiltag, som Slots- og ejendomsstyrelsen tidligere har lavet på højskolerne. Men vi opfordrede også ministeren til at huske, at kunstnere generelt har lav likviditet. Mange kunstnere lejer, hvorfor det kan være vigtigt at tænke udlejere med i en ordning for vores sektor,” siger Nis Rømer.

Samtidig peger han på, at hele kunst- og kulturområdet skal i gang med at omlægge energitung produktion til grøn energi og finde CO2-neutrale løsninger.

“Ved at understøtte omstillingen politisk, kan vi bruge krisen til noget positivt,” siger han.

Kulturministeriet aftalte opfølgende møde med deltagerne og Dansk Kunstnerråd ser frem til videre dialog om forslagene.

Tilmed dig vores nyhedsbrev