Kunst skal skabe trivsel og sundhed på Aalborg Universitetshospital i Thisted

I et nyt initiativ fra Dansk Kunstnerråd og Region Nordjylland skal tre kunstnere omdanne Akutmodtagelsen og Medicinsk Sengeafsnit M5 på Aalborg Universitetshospital i Thisted. Målet er at skabe harmoniske og tillidsvækkende omgivelser, som kan understøtte trivsel og sundhed hos såvel patienter og pårørende samt personale.
Den typiske hospitalsindretning har hvide vægge, grå linoleumsgulve, møbler med plastiksæder og stålben samt skarpt lys og udsmykning uden effekt eller tanke på sindstilstanden.

De rammer vil blive udfordret i et nyt initiativ fra Region Nordjylland, Aalborg Universitetshospital og Dansk Kunstnerråd som på hospitalet i Thisted vil skabe en helt ny oplevelse for alle.

Kunst med mennesket og sanserne i centrum

En kunstnertrio bestående af rumdesigner Anne Heinsvig, lydkunstner Ingeborg Okkels samt fotograf og forfatter Anne Prytz Schaldemose vil med deres kunstprojekt ”Udsyn” omdanne hospitalets Akutmodtagelse og Medicinsk Sengeafsnit M5. I arbejdet, som går i gang i midten af september, vil kunstnerne inddrage den særlige egnsnatur i Thy både visuelt og auditivt.

Når forandringen står færdig i midten af oktober, er det målet, at de nye rum i højere grad end i dag vil mane til tryghed, tillid og refleksion. Patienter og pårørende skal føle sig taget varmt imod og taget vare om, og hospitalets personale skal ligeledes opleve en mere harmonisk atmosfære.

Blandt de kunstneriske virkemidler vil være nye farver og former samt lydoplevelser i afgrænsede områder med mulighed for at nyde både lyrikoplæsning og beroligende musik eller ganske enkelt lyde fra naturen.

I Dansk Kunstnerråd ser man store potentialer i at styrke sampsillet mellem kunst og sundhed:

– Vores udgangspunkt for at udvikle projektet har været, at vi ønsker fokus på det tværkunstneriske og de potentialer, der ligger i at koble kunsten til sundhedsområdet. Vi tror på, at der er kæmpe potentialer i området siger Jørgen Thorup, som er formand for Dansk Kunstnerråd, som er en tværkunstnerisk paraplyorganisation for 25 professionelle danske kunstorganisationer.

Tankerne bag initiativet er, at udvikling af det nordjyske sundhedsvæsen skal ske med mennesket i centrum, så borgerne får adgang til de bedst mulige ydelser med særlig vægt på tryghed og tillid. Samtidig vægter man fra Regionens side den lokale forankring særligt højt:

– Det er et rigtigt spændende initiativ, fordi kunsten, som man snart vil kunne opleve på hospitalet i Thisted, tager afsæt i Thys unikke natur. Og samtidig er tankerne bag skabt i tæt samspil mellem de professionelle kunstnere og hospitalets ansatte. Jeg er sikker på, at denne stærke forankring vil resultere i et kunstværk, som kan inspirere andre institutioner på sundhedsområdet, siger regionsrådsformand Ulla Astman.

Store forventninger til kunstværk på hospital

På Aalborg Universitetshospital i Thisted har det været en positiv oplevelse at samarbejde med kunstnertrioen. Og man har derfor også store forventninger til den betydning, som kunstværket vil få, når det står færdigt:

– På et hospital hvor hverdagen er præget af travlhed og mange indtryk og informationer for både patienter, pårørende og personale tror jeg, at kunst kan være med til at føre os ud på en indre rejse og give ro, når der er brug for det og aktivere vores tanker og følelser, når der til andre tider er behov for det. På den måde tror jeg, at kunsten i vores Akutmodtagelse og på Medicinsk Sengeafsnit M5 kan skabe en ny og gavnlig dimension for vores patienter og pårørende og samtidig understøtte det gode arbejdsmiljø for vores personale, siger Grethe Irene Kirk, matrikelchef på Aalborg Universitetshospital i Thisted.

 

Yderligere oplysninger:

Kunstprojektet Udsyn

Udsyn er et kunstprojekt af rumdesigner Anne Heinsvig, lydkunstner Ingeborg Okkels samt fotograf og forfatter Anne Prytz Schaldemose.

Sammen vil kunstnertrioen omdanne Akutmodtagelsen og Medicinsk Sengeafsnit M5 på Aalborg Universitetshospital i Thisted, og i arbejdet vil de inddrage den særlige egnsnatur i Thy både visuelt og auditivt.

Ved hjælp af bl.a. fotografi, lyd og materialer i møbler og tekstiler vil kunstnerne efterligne følelsen af udendørs og stedspecifikke områder i Thy, f.eks. synet, lyden og følelsen af skov, strand og hav som vil blive en sanselig kunstoplevelse både for patienter, pårørende og personale og give besøgende mulighed for at gå på opdagelse i landskaber af poesi og billeder og rum.

Indretningen vil bl.a. bestå af lyddæmpende fotolandskaber trykt på store akustiklærreder, og farver til vægge og tekstiler vil være naturens egne farver såsom sand, marehalm og træer.

Borde og stole vil være af træ, og der vil blive indrettet mindre miljøer, hvor det er muligt at sidde afskærmet med henblik på ro og fordybelse.

Kunstnertrioen vil arbejde med deres projekt på Aalborg Universitetshospital i Thisted i perioden uge 38-41, og kunstværket vil stå færdigt i midten af oktober.

Bag initiativet står Region Nordjylland, Aalborg Universitetshospital og Dansk Kunstnerråd.

Initiativet har modtaget en bevilling på 300.000 kr. fra Regionsrådets Kulturpulje, som har et særligt fokus på koblingen mellem kultur og sundhed.

Mere information om Dansk Kunstnerråd findes på www.danskkunstnerraad.dk Kontaktpersoner

Anne-Mette Wehmüller, sekretariatschef, Dansk Kunstnerråd,
tlf. 21 34 00 00

Ulla Astman (S), regionsrådsformand i Region Nordjylland
tlf. 30 23 64 54

Grethe Irene Kirk, matrikelchef på Aalborg Universitetshospital i Thisted
tlf. 40 10 07 78

Claus Svenstrup, chefkonsulent, Uddannelse, Kompetence og Kultur
tlf. 40 84 54 73

Tilmed dig vores nyhedsbrev