Daily Archives: torsdag, august 25, 2022


Dansk Kunstnerråds organisation professionaliseres og bliver mere transparent, og rådets arbejde med mangfoldighed og ligestilling styrkes. Det sker som resultat af beslutninger truffet på Dansk Kunstnerråds ekstraordinære årsmøde 23. august 2022. Her deltog en lang række repræsentanter fra Dansk Kunstnerråds 23 medlemsorganisationer, og øverst på dagsordenen stod drøftelser om organisations- og vidensudvikling. Deltagerne besluttede bl.a.,…

+ Læs mere