Årsmøde valgte nye og erfarne kræfter i Dansk Kunstnerråds bestyrelse

Rådsmedlemmerne i Dansk Kunstnerråd samlet til årsmøde 2023 i Dansk Kunstnerråds sekretariat. Foto: DKR.

At udvikle Dansk Kunstnerråd, så kunstnerne får en stærkere stemme i den politiske samtale. Og sikre, at kunstnerne bliver inviteret med ind i de processer, hvor kulturpolitikken udformes.

Det er ambitionen for Dansk Kunstnerråd, der det seneste års tid både har styrket sit arbejde med databaseret politisk interessevaretagelse, og har påbegyndt en nødvendig organisationsudvikling.

Begge emner stod derfor højt på dagsordenen på Dansk Kunstnerråds årsmøde 2023, der fandt sted den 16. maj i København. Her var deltagere fra kunstnerrådets 26 medlemsorganisationer samlet for bl.a. at drøfte årsberetningen og vælge nye medlemmer til kunstnerrådets bestyrelse.

”Vi har nået meget af det, vi satte os for, da vi begyndte arbejdet i bestyrelsen for et år siden,” sagde forperson for Dansk Kunstnerråd Nis Rømer bl.a.

”Jeg oplever stor velvilje over for Dansk Kunstnerråd, både blandt politikere, og hos alle de gamle og nye samarbejdspartnere, som vi har mødtes med i årets løb. Og jeg glæder mig til at fortsætte den gode udvikling i den kommende tid,” sagde Nis Rømer, der modtog genvalg til posten.

Nye takter og projekter
Kunstnerrådets styrkede fokus på databaseret interessevaretagelse sker med projektet Kunstnere i Tal, som blev sat i søen i 2022 i samarbejde med Danmarks Statistik. Til efteråret resulterer det i, at Dansk Kunstnerråd kan bidrage til kulturpolitikken med vigtig, ny viden om kunstnervilkår på tværs af kunstarterne.

Den organisationsudvikling, der har præget kunstnerrådets arbejde i det forløbne år, har ført til flere konkrete nye tiltag: Bl.a. er der blevet indført en række vedtægtsændringer, der har gjort rådets arbejde mere transparent. Økonomien er styrket, det samme er kommunikationen og der er udviklet ny politik. Rådet har desuden styrket sit strategiske fokus på bl.a. kunstnervilkår, ligestilling og digitale rettigheder for kunstnere.

Endelig har Dansk Kunstnerråd i 2022-23 engageret sig i et samarbejde med Aron – Center for Bæredygtige Arbejdsliv, om projekt GRO, hvor kunstnere udvikler redskaber til at skabe mere bæredygtige arbejdsliv.

Nyt hold i front
På årsmødet blev fire nye bestyrelsesmedlemmer og tre suppleanter valgt. Det betyder, at en ny bestyrelse, bestående af både erfarne og nye kræfter, nu står klar til at løfte kunstnerrådets opgaver i fællesskab:

Dansk Kunstnerråds bestyrelse 2023-24

Nis Rømer (forperson, Billedkunstnernes Forbund)
Søren Bang Jensen (Dansk Skuespillerforbund)
Carsten Burke Christensen (Scenograferne).
Benjamin Koppel (Dansk Artistforbund)
Line Tjørnhøj (Dansk Komponistforening)
Sia Mai (Danske Kunsthåndværkere & Designere)
Thomas Sandberg (Dansk Musikerforbund)
Lisbeth Tolstrup (Kvindelige Kunstneres Samfund)
Anders Refn (Danske Filminstruktører)

Suppleanter:
Signe Klejs (Kufa) (1. suppleant)
Lene Skytt (Foreningen af danske sceneinstruktører), (2. suppleant)
Stephanie Caruana (Dansk Forfatterforening), (3. suppleant).

Tilmed dig vores nyhedsbrev