Dansk Kunstnerråd får ny bestyrelse og vælger ny forperson på årsmøde 2022!

Dansk Kunstnerråd afholdt 17. maj 2022 årsmøde og stiller med en ny bestyrelse på i alt ni bestyrelsesmedlemmer. Dansk Kunstnerråds årsmøde bød ikke alene på valg af bestyrelsesmedlemmer med en meget bred vifte af kunstfagligligheder. Musiker Jørgen Thorup, som igennem de seneste seks år har været formand for Dansk Kunstnerråd, gav på dette årsmøde ledelsesstafetten videre til Nis Rømer. Nis Rømer har stor erfaring med organisationsarbejde. Som tidligere formand i Billedkunstnernes Forbund og mangeårigt bestyrelsesmedlem i Dansk Kunstnerråd, blev Nis Rømer valgt som ny forperson for Dansk Kunstnerråd.

Som fagligt mødested mellem kunstarterne internt og et mødested udadtil mellem kunstnernes organisationer og i samfundsdebatten, har Dansk Kunstnerråd igennem den seneste periode sat ekstra fokus på kunstdata – ligesom arbejdet for at sikre et bæredygtigt arbejdsliv for de professionelle udøvende og skabende kunstnere har fyldt meget gennem året.

”Dansk Kunstnerråd skal skrue op for det vi allerede kan; stå sammen om at tale kunsten op både i forhold til de store dagsordener i tiden og som erhverv. Sammen med bestyrelsen vil jeg tage fat på at udvikle og gentænke organisationen. Vi skal bygge videre på arbejdet med at få flere data om kunstnerne og vise hvordan vi kunstnere skaber værdi bredt i hele samfundet. Kunstnere skal have bedre rammevilkår så vi kan få kunsten bredt og bedst muligt ud til danskerne.

Efter sæsoner med corona- nedlukninger og en ung generation, som i den grad har lidt afsavn, er det kun blevet mere væsentligt, at der både talentudvikles og skabes bedre og mere lige adgang til kunsten i Danmark.”

Du kan se sammensætningen af Dansk Kunstnerråds nye bestyrelse og hvilke kunstorganisationer de er indstillet fra nedenfor.

Søren Bang Jensen (Dansk Skuespillerforbund)
Kenneth Sand (Film- og TV-arbejderne)
Benjamin Koppel (Dansk Artistforbund)
Hans-Ole Herbst (Tegnerne)
Olivia Chamby-Rus (Filminstruktørerne)
Line Tjørnhøj (Dansk Komponistforening)
Carsten Burke Christentensen (Danske Scenografer)
Nis Rømer (Billledkunstnernes Forbund)
Søs Nyengaard (Dansk Musikerforbund)

Dansk Kunstnerråds årsberetning maj 2021 – maj 2022: https://dansk-kunstnerraad.dk/aarsberetning/
Ved uddybende spørgsmål, kontakt sekretariatschef, Anne-Mette Wehmüller på dkr@dansk-kunstnerraad.dk eller mobil: 21340000.

Tilmed dig vores nyhedsbrev